TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cần Thơ, ngày 4 tháng 12 năm 2018 

 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BÁO CÁO TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

 

STT

MSSV

Họ và tên

MHP

Thời gian

Địa điểm

1

B1203155

Do Linh Tam

KT291

 Ngày 17.12.2018
 Từ 7h30 đến 8h10

Phòng họp Khoa

2

B1203222

Vo Minh Luan

KT291

3

B1308364

Huynh Van Tung

KT291

 Ngày 17.12.2018
 Từ 8h10 đến 8h50

Phòng họp Khoa

4

C1600162

Doan Van Khoi

KT291

5

B1401970

Doan Thi Kim Loan

KT291

 Ngày 17.12.2018
 Từ 8h50 đến 9h30

Phòng họp Khoa

6

B1402013

Nguyen Van Ty

KT291

7

B1403183

Ly Phu Hoang

KT289

 Ngày 17.12.2018
 Từ 9h30 đến 10h10

Phòng họp Khoa

8

C1600210

Nguyen Truc Ly

KT296

9

C1600175

Nguyen Tai Thanh

KT291

 Ngày 17.12.2018
 Từ 10h10 đến 10h50

Phòng họp Khoa

10

C1600179

Nguyen Thi Huyen Trang

KT291

11

S1400167

Nguyen Tien Cuong

KT291

 Ngày 17.12.2018
 Từ 7h30 đến 8h10

Phòng học thuật

12

B1412403

Tran Kim Thuy

KT291

13

B1510248

Tran Hoang Quan

KT291

 Ngày 17.12.2018
 Từ 8h10 đến 8h50

Phòng học thuật

14

C1600061

Nguyen Thi My Tien

KT295

15

B1507822

Pham Thuy Tien

KT295

 Ngày 17.12.2018
 Từ 8h50 đến 9h30

Phòng học thuật

16

B1402521

Huynh Le Hong Tam

KT296

17

B1402693

Le Chi Thanh

KT296

 Ngày 17.12.2018
 Từ 9h30 đến 10h10

Phòng học thuật

18

C1500360

Huynh Thi Thuy Huong

KT296

19

B1403004

Nguyen Huu Hoa

KT300

 Ngày 17.12.2018
 Từ 10h10 đến 10h50

Phòng học thuật

20

B1403156

Nguyen Thi Dai Trang

KT300

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

LÊ KHƯƠNG NINH

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

1204958

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn