DANH SÁCH ĐƯỢC DUYỆT HỌC BỔNG MỚI CỰU SINH VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG K18
HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021

TT MSSV Họ & Tên Email MSL
1 B2001513 Lê Hoàng Kiệt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT2022A2
2 B2015486 Lê Ngọc Lân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT20W4A2
3 B1801318 Trần Thanh Tường Vy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kt1820A1
4 B1810179 Đổ Nhật Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT18w2A1
5 B1810326 Trần Thị Kim Thơm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT18w2A2
6 B1901579 Dương Thị Thùy Dương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT1920A2
7 B2002192 Nguyễn Tấn Đạt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT2045A1
8 B1706210 Phạm Lư Bích Tuyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT17V5A1
9 B1810234 Phạm Thị Quế Trân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT18W2A1
10 B1901533 Trần Thị Hồng Như This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT1920A1
11 B1911197 Đặng Thị Cẩm Hồng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT19W2A2
12 B2006269 Châu Thị Thanh Thoảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT20W4A2
13 B2006262 Nguyễn Thị Mến  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT20W4A3

Lưu ý: 

Mọi thắc mắc phản hồi về cô Ánh Vân (Văn Phòng Khoa) trước ngày 20/05/2021.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4612285

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn