Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính lần thứ 2 vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Hội thảo quốc tế này nhằm mục tiêu mang đến một diễn đàn mở cho các nhà khoa học và các chuyên gia ở Việt Nam và trên thế giới gặp gỡ và chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới nhất. Các bài nghiên cứu gửi tới Hội thảo sẽ được gửi bình duyệt kín hai chiều bởi các nhà khoa học có chuyên môn. Các tác giả có thể gửi bài viết mới chưa công bố thuộc các chủ đề sau: Kế toán, Kinh tế/Tài chính hành vi, Quản trị tài chính và Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế lao động, Tăng trưởng và phát triển, Quản trị, Kinh tế môi trường, Nghiên cứu về năng lượng, Kinh doanh, Thương mại và Kinh tế quốc tế, Tài chính quốc tế, Kinh tế thành thị, Kinh tế nông thôn, Sức bật/Ứng phó với biến đổi khí hậu, Quản trị rủi ro, Kinh tế vùng, SME, Du lịch/Kinh tế du lịch.

   Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên kỷ yếu của Hội thảo quốc tế. Ngoài ra, các bài viết có chất lượng tốt sẽ được mời gửi đăng trên các tạp chí trong danh mục ISI / Scopus có liên kết với Hội thảo nếu đạt.

 

   Thơ mời kêu gọi gửi bài viết và các mốc thời gian sẽ được công bố trước ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3595058

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn