Chủ đề: "Đánh giá hiện trạng của việc tái chế CTRSH thông qua hoạt động bán phế liệu của hộ gia đình trên địa bàn TP.Cần Thơ"
  • Người trình bày: ThS. Huỳnh Thị Đan Xuân
  • Thời gian: 9h40 ngày 23/01/2019
  • Địa điểm: Phòng NCS - Khoa Kinh tế

Tóm tắt: 

   Nghiên cứu tiến hành khảo sát 100 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả khảo sát cho thấy lượng chất thải rắn sinh hoạt bình quân là 0,694 kg/người/ngày, lượng phế liệu mà hộ đã bán chiếm 16,61% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Thu nhập trung bình từ việc bán phế liệu của hộ gia đình là 107.375 đồng/lần. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, vẫn còn một lượng phế liệu có tiềm năng tái chế bị lẫn trong lượng chất thải rắn sinh hoạt. Không có sự khác biệt về lượng chất thải rắn sinh hoạt và tỷ trọng tái chế ở các hộ gia đình ở quận trung tâm và quận ngoài trung tâm. Tuy nhiên, có sự khác biệt về lượng phế liệu mà hộ gia đình đã bán giữa quận trung tâm và quận ngoài trung tâm. Có khoảng 67% hộ gia đình biết và ủng hộ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3595126

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn