TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

-----------------------

Số: …../KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------------

Cần Thơ, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NĂM 2018 BỔ SUNG

 

            Nhằm tạo điều kiện cho học viên hoàn thành đề cương trong năm 2018 trước khi áp dụng quy định mới trong đào tạo cao học, Khoa tổ chức bổ sung thêm đợt bảo vệ đề cương trong năm 2018 như sau:

  • Tuần 49: 03/12 05/12:Đăng ký bảo vệ đề cương hạn cuối 17:00, 05/12/2018. Nếu GVHD đi công tác xa có thể xác nhận đồng ý cho học viên bảo vệ qua email.
    • Học viên gửi bản giấy: 05 quyền tại Thư viện Khoa.
    • Nhập đăng ký online: form đăng ký...
  • Tuần 50: 15/12 16/12:Bảo vệ đề cương.
  • Tuần 51: 17/12 21/12:Gửi đề nghị phân giao đề tài và người hướng dẫn đến Trường để ra quyết định.

Do mọi công việc liên quan đến ra quyết định phân giao đề tài phải trước 20/12/2018, nên học viên thực hiện đúng thời gian trên không giải quyết trễ hạn.

 

P.TRƯỞNG KHOA

 (đã ký) 

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4586926

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn