TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

--------------

Số:____/KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----------------------

Cần Thơ, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN

VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ ĐỢT 2019

 

ĐỢT 1: (Dành cho các học viên được phân NHD 2018)

 • Tuần 13: 25/03 – 29/03/2019: Đăng ký bảo vệ đề cương. Nộp 06 quyển đề cương có sự đồng ý của người hướng dẫn và đăng ký online https://goo.gl/forms/GZfed9ndA2fNgC1Y2
 • Tuần 15: 08/04 – 14/04/2019: Bảo vệ đề cương.
 • Tuần 16: 15/04 – 19/04/2019: Xác nhận tên đề tài trên online. https://goo.gl/forms/2i3tDBjnQFsXTdTh2
 • Tuần 18: 29/4 – 03/05/2019: Ra quyết định phân giao đề tài và NHD

 

ĐỢT 2: Từ đợt này, tất cả các học viên đều thực hiện đăng ký lại NHD

 • Tuần 13: 25/03 – 29/03/2019: Đăng ký tên đề tài và người hướng dẫn. Nộp bảng giấy và đăng ký online https://goo.gl/forms/hUbRfpSccYGmvIem1
 • Tuần 19: 06/05 – 10/05/2019: Đăng ký bảo vệ đề cương. Nộp 06 quyển đề cương có sự đồng ý của người hướng dẫn và đăng ký online https://goo.gl/forms/GZfed9ndA2fNgC1Y2
 • Tuần 21: 20/05 – 26/05/2019: Bảo vệ đề cương.
 • Tuần 22: 27/05 – 31/05/2019: Xác nhận tên đề tài trên online. https://goo.gl/forms/2i3tDBjnQFsXTdTh2
 • Tuần 24: 10/6 – 14/06/2019: Ra quyết định phân giao đề tài và NHD

 

ĐỢT 3:

 • Tuần 23: 03/06 – 07/06/2019: Đăng ký tên đề tài và người hướng dẫn. Nộp bảng giấy và đăng ký online https://goo.gl/forms/hUbRfpSccYGmvIem1
 • Tuần 26: 24/06 – 28/06/2019: Đăng ký bảo vệ đề cương. Nộp 06 quyển đề cương có sự đồng ý của người hướng dẫn và đăng ký online.https://goo.gl/forms/GZfed9ndA2fNgC1Y2
 • Tuần 28: 08/07 – 14/07/2019: Bảo vệ đề cương.
 • Tuần 29: 15/07 – 19/07/2019: Xác nhận tên đề tài trên online. https://goo.gl/forms/2i3tDBjnQFsXTdTh2
 • Tuần 31: 29/07 – 02/08/2019: Ra quyết định phân giao đề tài và NHD

 

ĐỢT 4:

 • Tuần 32: 05/08 – 09/08/2019: Đăng ký tên đề tài và người hướng dẫn. Nộp bảng giấy và đăng ký online https://goo.gl/forms/hUbRfpSccYGmvIem1
 • Tuần 37: 09/09 – 13/09/2019: Đăng ký bảo vệ đề cương. Nộp 06 quyển đề cương có sự đồng ý của người hướng dẫn và đăng ký online.https://goo.gl/forms/GZfed9ndA2fNgC1Y2
 • Tuần 39: 23/09 – 29/09/2019: Bảo vệ đề cương.
 • Tuần 40: 30/09 – 04/10/2019: Xác nhận tên đề tài trên online. https://goo.gl/forms/2i3tDBjnQFsXTdTh2
 • Tuần 42: 14/10 – 18/10/2019: Ra quyết định phân giao đề tài và NHD

 

ĐỢT 5:

 • Tuần 40: 30/09 – 04/10/2019: Đăng ký tên đề tài và người hướng dẫn. Nộp bảng giấy và đăng ký online https://goo.gl/forms/hUbRfpSccYGmvIem1
 • Tuần 46: 11/11 – 15/11/2019: Đăng ký bảo vệ đề cương. Nộp 06 quyển đề cương có sự đồng ý của người hướng dẫn và đăng ký online.https://goo.gl/forms/GZfed9ndA2fNgC1Y2
 • Tuần 48: 25/11 – 01/12/2019: Bảo vệ đề cương.
 • Tuần 49: 02/12 – 06/12/2019: Xác nhận tên đề tài trên online. https://goo.gl/forms/2i3tDBjnQFsXTdTh2
 • Tuần 42: 16/12 – 20/12/2019: Ra quyết định phân giao đề tài và NHD

            Học viên nộp hồ sơ tại cô Phượng – Thư viện Khoa

 

- Quy trình phân giao đề tài và người hướng dẫn đối với học viên cao học Kinh tế ...

- Quy định không tiếp tục hướng dẫn cao học ...

 

P.TRƯỞNG KHOA

Đã ký

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4586908

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn