Địa chỉ: Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế, Khoa Kinh tế, khu II đường 3/2, TP. Cần Thơ.

 

Điện thoại: (0292) 3840 254 - Fax: (0292) 3839 168

 

Họ và tên Chức vụ Email
Lê Long Hậu Giám đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Xuân Thuận Thủ quỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Ngoan Kế toán - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3597575

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn