Bài báo | Tham luận

Tác giả

Tạp chí | Kỷ yếu hội thảo

Số ISSN

Tập (Số)

Trang

Năm

Phân tích khung năng lực nghề nghiệp của nhân viên trong
lĩnh vực nhà hàng-khách sạn tại thành phố Cần Thơ
Huỳnh Trường Huy, Bùi Tuấn Cường Khoa học Kinh tế 0866-7969 6(1) 63-77 2018
Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp của nhân lực ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Trường Huy & Nguyễn Kiến Duy Khoa học 1859-4816 28 21- 30 2017
Analysis of the employment choice for the Mekong River Delta region migrants in urban destinations in Vietnam Huynh Truong Huy

Intercultural Perspectives in Multicultural Era: Value & Life World

(Editor: Jung Ok Lee & Nanhee Shin)

CMPress, Korea

978-89-7257-474-3 93330

  151-171 2017
Phân tích hành vi ứng phó trong điều kiện không chắc chắn về việc làm của nhân viên ngân hàng tại thành phố Cần Thơ  Huỳnh Trường Huy, Hồ Hoàng Trúc Phương, & Lê Long Hậu Kinh tế và Phát triển 1859-0012 239 92 - 99 2017
Phân tích mối tương quan giữa phát triển đô thị hóa và thu nhập tại vùng đồng bằng sông Cửu Long  Huỳnh Trường Huy & Huỳnh Quang Minh Khoa học Thương mại 1859-3666 97 3 - 9 2016

Ước lượng giá trị kinh tế du lịch của thành phồ Cần Thơ theo phương pháp chi phí du lịch cá nhân 

Huỳnh Trường Huy

 

Kinh tế và Phát triển

 

1859-0012

 

229

 

71 - 79

 

2016

 

Economic effects of labor migration on agricultural production of farm households in the Mekong River Delta region of Vietnam Huynh Truong Huy & Walter Nonneman

Asian and Pacific Migration Journal (ISI)

0117-1968 25 (1)  3-21 2016
Tác động của đô thị hóa đến phát triển thương mại dịch vụ tại đồng bằng sông Cửu Long

Huỳnh Trường Huy

 

Khoa học Thương mại 1859-3666 77+78 35-46 2015
Estimation of family labor supply: Evidence from the Mekong River Delta in Viet Nam Huỳnh Trường Huy Can Tho University Journal of Science 1859-2333 1 110-115 2015
Phân tích năng suất nghiên cứu khoa học của giảng viên nữ tại Trường ĐH Cần Thơ Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Đức Vinh, Lương Trần Thanh Thảo

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333 36.D 81-91 2015
Phân tích sự thay đổi nhu cầu thị trường xe gắn máy tại thành phố Cần Thơ Huỳnh Trường Huy & Trần Túy Hỷ

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333 38.D 16-24 2015

Phân tích thực trạng dịch vụ công viên tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Nguyen Tri Nam Khang, Huynh Truong Huy,

Kỷ yếu hội thảo: Phát triển kinh tế-xã hội ĐBSCL năm 2015

978-604-919-513-6

 

347-363

2015

Phân tích các nhân tố ảnh hướng đến động lực làm việc của cán bộ công chức, viên chức: trường hợp nghiên cứu quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Hoàng Thị Hồng Lộc

Sách chuyên khảo: Từ phân tích đến đối thoại; NXB Khoa học Xã hội

 

 

152-170

 

2015

Đánh giá năng lực nghề nghiệp của nhân viên du lịch tại các điểm đến du lịch ĐBSCL

Huỳnh Trường Huy & Võ Hồng Phượng

Khoa học thương mại

1859-3666

82+83

99-108

2015

Năng suất nghiên cứu khoa học: xây dựng các giả thuyết đối với trường hợp của Trường ĐH Cần Thơ Huỳnh Trường Huy

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333 32.C 25-35 2014

Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của khách quốc tế

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

30

51-59

5/2014

Chất lượng cuộc sống của người dân tại các địa bàn chịu tác động của du lịch tỉnh Vĩnh Long

Nguyen Tri Nam Khang

Duong Que Nhu

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

30

100-105

5/2014

Sự khác biệt trong đánh giá về điểm đến Việt Nam

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

Du lịch Việt Nam

 

1&2

56-57

2014

Xây dựng khung lý thuyết về động lực làm việc ở khu vực công tại Việt Nam

Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

32

97-105

2014

Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống kết hợp  với du lịch tỉnh Hậu Giang

Nguyen Tri Nam Khang

Mai Van Nam

Duong Que Nhu

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

28

17-25

12/2013

Phát triển du lịch bền vững từ các tiếp cận hình ảnh điểm đến

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

Nghiên cứu kinh tế

 

425

70

10/2013

Tác động của hình ảnh điểm đến Việt nam đến dự định quay trở lại của du khách quốc tế

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

 

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

27D

1

8/2013

Logo và slogan Việt Nam một năm nhìn lại

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

Du lịch Việt Nam

 

07

22

7/2013

Kinh nghệm xây dựng logo và slogan cho điểm đến du lịch bền vững từ góc nhìn du khách

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

HT phát triển các nguồn lực cho du lịch Miền Trung và Tây Nguyên

 

1

129

7/2013

Giải pháp sử dụng nguồn Internet hiệu quả trong phát triển du lịch bền vững

Duong Que Nhu

Nguyen Tri Nam Khang

HT phát triển các nguồn lực cho du lịch Miền Trung và Tây Nguyên

 

1

79

7/2013

Phân khúc thị trường du lịch sinh tháo Phú Quốc

 

Nguyen Tri Nam Khang;

Duong Que Nhu

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

25

70

5/2013

Các yếu tố tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thị Thu An, Võ Hồng Phượng

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

27

84-93

2013

Đánh giá hiệu quả huy động người dân tham gia vào đời sống chính trị ở cấp cơ sở trên địa bàn Tp. Cần Thơ

Hoàng Thị Hồng Lộc

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên – Học viên cao học – Nghiên cứu sinh khoa Kinh Tế - QTKD

 

 

103 – 113

 

2013

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của công nhân tại các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền

 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên – Học viên cao học – Nghiên cứu sinh khoa Kinh Tế - QTKD

 

 

263-268

2013

Đo lường tác động của phát triển du lịch quốc tế đến phát triển kinh tế trường hợp các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Son, Ngô Mỹ Trân, Võ Hồng Phượng

Phát triển kinh tế

 

1859-1124

257

11-19

2012

Phân khúc thị trường khách du lịch tại Phú Quốc

Đinh Công Thành, Nguyễn Văn Mến, Phạm Lê Hồng Nhung, Võ Hồng Phượng

Kỷ yếu khoa học Phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL

 

 

70-80

2012

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Phú Quốc

 

Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung, Võ Hồng Phượng, Mai Thị Triết

Kỷ yếu khoa học Phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL

 

 

195-202

2012

Các yếu tố sẵn lòng chi trả phí xử lý túi ni lông của hộ gia đình: Trường hợp ở Thành phố Cần Thơ

Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng

Kinh tế Môi trường

 

1559-1906

8

20-26

2011

Đánh giá mức độ hài lòng của nông hộ đối với phương pháp tập huấn Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Quốc Nghi, Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

17b

97-105

 

2011

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với các văn phòng công chứng ở Tp.Cần Thơ

Nguyễn Quốc Nghi, Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

17b

106 – 112

2011

Phát triển kinh tế Việt Nam bền vững từ góc độ phân phối thu nhập

Hoàng Thị Hồng Lộc

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân

 

 

337 – 343

2011

Hợp tác phát triển kinh tế bền vững Việt Nam – Lào: nhìn từ góc độ FDI của Việt Nam

Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân

 

 

101-117

2011

Các yếu tố sẵn lòng chi trả phí xử lý túi ni lông của hộ gia đình: Trường hợp ở Thành phố Cần Thơ

Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng

Kinh tế Môi trường

1559-1906

8

20-26

2011

Analysis of labor migration flows in the Mekong Delta of Viet Nam

Huynh Truong Huy, Le Nguyen Doan Khoi

Springer

1574-0919

45

115-140

2011

The economic transition and migration of Vietnam and the Mekong Delta region

Huynh Truong Huy

 

Tạp chí  quốc tế Centre for ASEAN Studies (CAS); University of Antwerp.

2031-065X

78

1-26

2011

A survey of plastic bag and waste disposal by households in Cantho City Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng Phát triển kinh tế 1859-1124 196 30-36 2010

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác nông nghiệp: nghiên cứu trường hợp ở huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Mỹ Linh

Kỷ yếu Khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp; NXB Đại học Cần Thơ

 

 

73-82

2010

Du lịch và môi trường chợ nổi Cái Răng

Nguyen Quoc Nghi

Nguyen Tri Nam Khang

Du lịch Việt Nam

 

 

 

11/2009

Measures to attract tourists to Can Tho city

Nguyen Quoc Nghi, Hoang Thi Hong Loc

Economic Development Review

 

181

16-20

 

2009

Phát triển du lịch sinh thái tại Thành phố Cần Thơ

Mai Văn Nam, Võ Hồng Phượng

Khoa học

Trường ĐH Cần Thơ

1859-2333

11

112-122

2009

Scale Efficiency and Technical Efficiency Analysis of Rice Producing Households in Mekong Delta

Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng, La Nguyễn Thùy Dung

Phát triển kinh tế

1859-1124

167

22 - 27

2008

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

1631368

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn