TT

Đề tài

Chủ nhiệm

Mã số/

Cấp quản lý

Thời gian

thực hiện

1

Chuỗi giá tôm biển vùng ĐBSCL

PGs.Ts. Nguyễn Phú Son

Cấp nhà nước, Tây Nam bộ

2018-2020

Giải pháp nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch vùng ĐBSCL

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

B2016-TCT-18 Cấp Bộ

2016-2017 

Nâng cao chất lượng dịch vụ công viên trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

DP2014-07-22 Cấp cơ sở -

Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

2014-2015

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên nữ tại Trường ĐHCT

PGs.Ts. Huỳnh Trường Huy

T2014-17

2014

Phân tích hành vi sử dụng và phản ứng trả phí túi ni lông của người dân tại thành phố Cấn Thơ

Ths. Võ Hồng Phượng

T2010-14 

2010

Phân tích các yếu tố tác động và giải pháp phát triển ngành nghề truyền thống ở đồng bằng sông Cửu Long

Ts. Huỳnh Trường Huy

B2007-16-72 Cấp Bộ

2007-2008

Đánh giá chất lượng dịch vụ của sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái vùng ĐBSCL

Ths. Võ Hồng Phượng

B2007 Cấp Bộ

2007-2008

Phân tích thực trạng dịch chuyển lao động của đồng bào dân tộc Khơ me tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Ts. Huỳnh Trường Huy

 

06/NPT-B2007 Cấp cơ sở

2007-2008

Phân tích tình hình tiêu thụ lúa tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ths. Võ Hồng Phượng

NPT-B2007 Cấp cơ sở

2008

10

Phân tích tác động của KHKT đến hiệu quả sản xuất lúa tại Cần Thơ và Sóc Trăng

Ts. Huỳnh Trường Huy

 

T2006-38 Cấp cơ sở

2006

 

* Liên hệ chủ nhiệm đề tài NCKH/dự án, nếu Quý vị có nhu cầu tham khảo Bản báo cáo kết quả NCKH (qua e-mail)  

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2363004

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn