GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     Ngoài chức năng giảng dạy, tập thể giảng viên Bộ môn Kinh tế đã và đang thực hiện và chuyển giao nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong và ngoài nước, được nhà trường, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đánh giá cao.

     Với vai trò và chức năng được Khoa Kinh tế giao phó, Bộ môn Kinh tế đã và đang định hướng tập thể giảng viên Bộ môn tập trung chủ yếu vào các hướng nghiên cứu chính sau:

 • Ứng dụng các lý thuyết và mô hình kinh tế học vào các lĩnh vực chính của nền kinh tế ở phạm vi vi mô và vĩ mô.
 • Nghiên cứu đánh giá vai trò của tài chính vi mô.
 • Nghiên cứu ứng dụng kinh tế học thực nghiệm và kinh tế học hành vi.
 • Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của nông hộ và của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu đánh giá vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của nông hộ và của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đề xuất mô hình kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN

 1. Đề tài cấp Bộ
 • Đánh giá các chiến lược đối ứng của các doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện kinh tế hội nhập. Chủ nhiệm đề tài: Quan Minh Nhựt, nghiệm thu năm 2009.
 1. Đề tài cấp Tỉnh/ Thành phố
 • Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp. Chủ nhiệm đề tài: Quan Minh Nhựt, nghiệm thu năm 2011.
 • Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ. Chủ nhiệm đề tài: Quan Minh Nhựt, nghiệm thu năm 2013.
 1. Đề tài cấp Trường/ Cơ sở
 • Đánh giá mức độ đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long của Trường Đại học Cần Thơ. Chủ nhiệm đề tài: Quan Minh Nhựt, nghiệm thu năm 2011.
 1. Đề tài hợp tác nước ngoài
 • An efficiency analysis of the selected enterprises in the Mekong River Delta, Vietnam. Chủ nhiệm đề tài: Quan Minh Nhựt, thực hiện trong khuôn khổ dự án NPT-Hà Lan, nghiệm thu năm 2009.
 • Gender Equality and Assessment of Women Empowerment in Heifer Vietnam Project. Chủ nhiệm đề tài: Quan Minh Nhựt, thực hiện trong khuôn khổ dự án Heifer Việt Nam, nghiệm thu năm 2016.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4587046

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn