Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

 • Lưu Thanh Đức Hải (2005). Các giải pháp marketing nhằm cải tiến mạng lưới tiêu thụ gia súc tại Cần Thơ và một số thị trường lân cận. Đề tài KHCN cấp Bộ.
 • Lưu Thanh Đức Hải (2009). Nghiên cứu đề xuất mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn theo hướng liên kết vùng tại ĐBSCL. Đề tài KHCN cấp Bộ trọng điểm.
 • Nguyễn Quốc Nghi (2010). Phân tích lợi thế so sánh ngành hàng tôm sú nuôi tham canh ở khu vực ĐBSCL. Đề tài KHCN cấp Bộ.
 • Nguyễn Quốc Nghi (2015). Giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ muối của diêm dân ở vùng biển ĐBSCL. Đề tài KHCN cấp Bộ.
 • Lưu Thanh Đức Hải (2016). Giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm cây ăn trái có múi tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài KHCN cấp Bộ trọng điểm.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh

 • Nguyễn Quốc Nghi (2011). Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng khoa học – kỹ thuật trong sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp. Đề tài KHCN cấp tỉnh Đồng Tháp.
 • Nguyễn Quốc Nghi (2012). Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đề tài KHCN cấp tỉnh Hậu Giang.
 • Nguyễn Quốc Nghi (2012). Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng Tháp. Đề tài KHCN cấp tỉnh Đồng Tháp.
 • Lưu Thanh Đức Hải (2013). Nghiên cứu nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Đề tài KHCN cấp Thành phố Cần Thơ.
 • Lưu Thanh Đức Hải (2014). Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đề tài KHCN cấp Tỉnh Kiên Giang.
 • Lưu Thanh Đức Hải (2015). Điều tra xã hội học, đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân vùng triển khai chương trình tại huyện Cái Bè – Thuộc chương trình hỗ trợ phát triển toàn diện xoài cát Hòa Lộc vùng Hòa Hưng kết hợp với du lịch sinh thái. Đề tài KHCN cấp Tỉnh Tiền Giang.
 • Lưu Thanh Đức Hải (2016). Phát triển mô hình sinh thái vườn xoài cát Hòa Lộc kết hợp du lịch văn hóa làng nghề truyền thống theo hướng liên kết vùng tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đề tài KHCN cấp Tỉnh Tiền Giang.
 • Lưu Thanh Đức Hải (2017). Nghiên cứu nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Đề tài KHCN cấp Thành Phố Cần Thơ.
 • Nguyễn Quốc Nghi (2018). Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018-2020, tầm nhìn 2030. Đề án KHCN cấp Thành phố Cần Thơ.
 • Lưu Thanh Đức Hải (2019). Phát triển du lịch đường sông Thành phố Cần Thơ. Đề án KHCN cấp Thành phố Cần Thơ.
 • Nguyễn Quốc Nghi (2020). Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở TP. Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp cải thiện. Đề tài KHCN cấp Thành phố Cần Thơ.
 • Lưu Thanh Đức Hải (2020). Phân tích thực trạng và định hướng phát triển du lịch huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. Đề tài cấp Tỉnh Hậu Giang.

Bài báo

 • Lưu Thanh Đức Hải và Nguyễn Hồng Giang, 2011. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi đến du lịch ở Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, Vol. 19b, 2011: 85-96 ISSN: 1859-2333.
 • Lưu Thanh Đức Hải, 2012. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, Vol. 22b, 2012: 231-241 ISSN: 1859-2333.
 • Lưu Tiến Thuận và Ngô Thị Huyền (2013). Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại Trung tâm học liệu trường ĐHCT. Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, số 27C, trang 75-81.
 • Lưu Thanh Đức Hải và Nguyễn Thanh Việt, 2013. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và tiêu thụ Rau an toàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Phát triển Kinh tế Xã hội Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015”. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2015, ISBN: 798-604-919-513-6.
 • Lưu Thanh Đức Hải và Vũ Lê Duy, 2013. Khả năng cạnh tranh của Siêu thị và tiểu thương ở chợ truyền thống tại Thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Phát triển Kinh tế Xã hội Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015”. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2015, ISBN: 798-604-919-513-6.   
 • Lưu Tiến Thuận và Trần Thu Vân (2014). Đánh giá chất lượng trải nghiệm khách hàng tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ . Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, số 35D, trang 87-96.
 • Hai Chin Yu and Luu Tien Thuan (2014). CEO compensation, CEO attributes and corporate risk taking – evidence from US listed corporations. Banks and Bank Systems, pp. 48-72.
 • Nguyễn Quốc Nghi, La Nguyễn Thùy Dung, Quan Minh Nhựt (2014). Nhu cầu tham gia bảo hiểm nông nghiệp của nông hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3 + 4, trang 5-10,
 • Lưu Thanh Đức Hải và Vũ Lê Duy, 2014. Phân tích hành vi mua sắm của người tiêu dùng ở Chợ truyền thống và Siêu thị tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, Vol. 30d, 2014: 1-9. ISSN: 1859-2333.
 • Lưu Thanh Đức Hải, 2014. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch ở Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, Vol. 33, 2014: 29-37 ISSN: 1859-2333.
 • Nguyễn Hữu Tâm và Lưu Thanh Đức Hải, 2014. Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm Ca Cao tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, Vol. 35, 2014: 8-15 ISSN: 1859-2333.           
 • La Nguyễn Thùy Dung, Mai Văn Nam (2015). Phân tích hiệu quả tài chính của hộ sản xuất lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 36, trang 92-100.
 • La Nguyễn Thùy Dung, Mai Văn Nam (2015). Khả năng tiếp cận thị trường của hộ sản xuất lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 38, trang 25-33.
 • Lưu Thanh Đức Hải và Nguyễn Minh Lầu, 2015. Xây dựng và quảng bá thương hiệu Cam sành Tam Bình - Vĩnh Long. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Phát triển Kinh tế Xã hội Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015”. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2015, ISBN: 798-604-919-513-6.
 • Huỳnh Văn Tùng và Lưu Thanh Đức Hải, 2016. Khảo sát đánh giá nhu cầu bán mía nguyên liệu của nông hộ Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số tháng 3, 2016: 38-40 ISSN: 0866-7120.    
 • Huỳnh Văn Tùng và Lưu Thanh Đức Hải, 2016. Nghiên cứu thực trạng sản xuất và tiêu thụ mía của nông hộ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Tài chính, Kỳ 2 Tháng 4 (631), 2016: 77-80 ISSN: 005-56.
 • Huỳnh Văn Tùng và Lưu Thanh Đức Hải, 2016. Phát triển thị trường mía đường khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Tài chính, Kỳ 1 Tháng 7 (636), 2016: 75-78 ISSN: 005-56.
 • Nguyễn Hữu Tâm và Lưu Thanh Đức Hải, 2016. An analysis of the value added and net value added of actors involved in the cocoa value chain in Ben Tre province. Sách chuyên khảo Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long: Chương 7, 2016, ISBN: 978 – 604 – 919 – 638 – 6, tr. 224 – 244, NXB Đại học Cần Thơ.
 • Trịnh Hoàng Anh và Lưu Thanh Đức Hải, 2016. Giải pháp phát triển thương hiệu nước mắm truyền thống tỉnh An Giang trường hợp điển hình - Nước mắm Đỉnh Hương. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học An Giang, Vol. 10 (2), 2016: 63-74 ISSN: 0866-8086.       
 • Khưu Ngọc Huyền và Lưu Thanh Đức Hải, 2016. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết thương hiệu sản phẩm Quýt hồng Lai Vung của người tiêu dùng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 42, 2016: 15-23 ISSN: 1859-2333.        
 • Huỳnh Văn Tùng và Lưu Thanh Đức Hải, 2016. Mức độ cạnh tranh của thị trường mía đường Đồng bằng sông Cửu Long theo phương pháp phân tích SCP. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, Vol. 44, 2016: 39-50 ISSN: 1859-2333.
 • Lưu Tiến Thuận (2017). Phân khúc thị trường khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm ở các ngân hàng thương mại ở TP Cần Thơ. Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, trang 44-53.
 • Lưu Tiến Thuận, Trần Thị Mỹ Nương, Nguyễn Thu Nha Trang (2017). Ảnh hưởng của giá trị khách hàng đến hành vi mua lại của khách hàng. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, số 4, trang 29-44.
 • Nguyen Quoc Nghi & Tran Thi Diem Can (2017). Factors affecting the local residents’ support on tourism development in Phong Dien district, Can Tho city. American Journal of Theoretical and Applied Business. Vol.3 (2), pp. 31-35.
 • Lưu Thanh Đức Hải và Từ Gia Yên (2017). So sánh các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng Trường hợp tại Cửa hàng tiện lợi và tại Siêu thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu Hội thảo thường niên UHD-CTU về Kinh tế và Kinh doanh, ngày 13-14 tháng 1 năm 2017, tại Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 2472 – 9329 (Print) and 2472 – 9310 (Online). Retrieved at: http://sareb-journal.org.          
 • Lưu Thanh Đức Hải và Nguyễn Kim Yến (2017). Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm chăm sóc da của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu Hội thảo thường niên UHD-CTU về Kinh tế và Kinh doanh, ngày 13-14 tháng 1 năm 2017, tại Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 2472 – 9329 (Print) and 2472 – 9310 (Online). Retrieved at: http://sareb-journal.org.  
 • Nguyễn Quốc Nghi và Lưu Thanh Đức Hải (2017). Phát triển du lịch huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ nhìn từ ý kiến đánh giá của du khách. Kỷ yếu Hội thảo thường niên UHD-CTU về Kinh tế và Kinh doanh, ngày 13-14 tháng 1 năm 2017, tại Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 2472 – 9329 (Print) and 2472 – 9310 (Online). Retrieved at: http://sareb-journal.org.
 • Luu Tien Thuan, Nguyen Huynh Bao Ngoc, Nguyen Thu Nha Trang (2018). Does customer experience management impact customer loyalty shopping at supermarket? The case in the Mekong Delta, Vietnam. Economic World, Vol.6 (1), pp. 13-21.
 • Nguyen Quoc Nghi & Le Thi Dieu Hien (2018). Factors influencing the labor restructuring from agriculture to non-agriculture sectors in Can Tho city. International Journal of Scientific and Education Research. Vol.3 (2), pp. 64-74.
 • Nguyễn Trung Nhân và Lưu Thanh Đức Hải (2018). Đề xuất mô hình đo lường tác động của công nghệ thông tin đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, Vol. 54-6D, 2018: 215-223 ISSN: 1859-2333.
 • Lê Kim Thanh và Lưu Thanh Đức Hải (2018). Tác động của quảng cáo truyền hình đến ý định mua sửa bột Dielac Alpha Gold của người dân tại TP. Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 21 tháng 7, 2018: 120-123 ISSN: 0866-7120.
 • Dang Nguyen Tuan Kiet, Luu Tien Thuan (2019). Examine the determinant factors on financial leverage of Vietnamese commercial banks, International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB), Vol.4 (19), pp. 72-85.
 • Nguyen Quoc Nghi & Vo Thanh Truc (2019). The impact of the employees’ satisfaction of job on the satisfaction of corporate customers toward financial services within the commercial banking system. International Journal of Social Science and Economic Research. Vol.4 (8), pp 5538-5550.
 • Nguyễn Trung Nhân và Lưu Thanh Đức Hải (2019). Tác động của công nghệ thông tin đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 55. Số Chuyên đề Kinh tế, 2019: 95-107 ISSN: 1859-2333.
 • Lê Hoàng Thuya và Lưu Thanh Đức Hải (2019). Xây dựng thang đo và mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và sự gắn bó với tổ chức tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 33 tháng 11, 2019: 99-102 ISSN: 0866-7120.
 • Trần Hồng Minh Ngọc và Lưu Thanh Đức Hải (2019). Xây dựng mô hình các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng đối với Siêu thị bán lẻ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 33 tháng 11, 2019: 103-106 ISSN: 0866-7120.
 • Lưu Thanh Đức Hải và Nguyễn Quốc Nghi (2019). Định hướng phát triển du lịch đường sông Thành phố Cần Thơ – Tiếp cận từ nhu cầu Du lịch. Tạp chí Khoa học Cần Thơ, Vol. 04(70), 2019: 44-49. ISSN: 1859025X.
 • Nguyen Quoc Nghi & Truong Thi Xuan Thanh (2019). Factors affecting the linkage risk in producing and consuming rice between farmers and enterprises in the large field model at Can Tho city. International Journal of Social Science and Economic Research. Vol.4 (10), pp. 6434-6448.
 • Quoc Nghi Nguyen & Thi Dieu Hien Le (2020). Factors affecting creativity of university lecturers in Vietnam. Espacios, Vol.41 (23), pp. 201-2010.
 • Quoc Nghi Nguyen & Van Trinh Bui (2020). The impacts of listening to customers on their satisfaction and loyalty towards banks. Espacios, Vol.41 (32), pp. 202-2010.
 • Quoc Nghi Nguyen & Thi Hong Loc Hoang (2020). Permission Email Marketing Affects Customer’s perception, Attitude, and Intention of Using E-banking Services in Vietnam. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, Vol.9, No.5, pp. 8988-8994.
 • Nguyễn Quoc Nghi, Le Thi Dieu Hien & Nguyen Huynh Lam (2020). Relationships among novelty seeking, satisfaction, return intention, and willingness to recommend of foreign tourists in Vietnam. Management Science Letters. Vol.10 (10), pp. 2249–2258.
 • Nguyen Quoc Nghi và Bui Thi Yen Ni (2020). Factors affecting international visitors’ preference for local fruits in the Mekong Delta, Vietnam. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. Vol.6 (8), pp. 70-74
 • Nguyen Quoc Nghi, Hoang Thi Hong Loc & Nguyen Du Ha Long (2020). The impact of occupational stress on job satisfaction and performance of banking credit officers. Management Science Letters. Vol.10 (16), pp. 3891-3898..
 • Đặng Văn Út, Lưu Tiến Thuận (2020). Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp của người tiêu dùng- Trường hợp tại tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP HCM. 15(8), trang 102-133.
 • Nguyễn Thanh Dũng, Lưu Tiến Thuận (2020). Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và đồng thuận xã hội đến sự hài lòng khách hàng sử dụng điện - Trường hợp công ty điện lực Hậu Giang.  Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP HCM. 15(8), trang 193-204.
 • Lê Hoàng Thuya và Lưu Thanh Đức Hải (2020). Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên ngân hàng. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 21 tháng 7, 2019: 60-63 ISSN: 0866-7120.
 • Trần Thị Tuyết Nhi và Lưu Thanh Đức Hải (2020). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Long Xuyên. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 56. Số 1D, 2020: 212-221 ISSN: 1859-2333. 
 • Lê Hoàng Thuya và Lưu Thanh Đức Hải, 2020. Các nhân tố tác động đến động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên tại Agribank khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 30 tháng 10, 2020: 46-49 ISSN: 0866-7120.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4612189

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn