MỘT SỐ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU THUỘC CHUYÊN MÔN CỦA BỘ MÔN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG:

1. Nhóm đề tài trong lĩnh vực ngân hàng:

    + Các sản phẩm, dịch vụ trong ngân hàng.

    + Thanh toán không dùng tiền mặt.

    + Khả năng vay vốn của khách hàng.

    + Rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

    + Vốn huy động của các NHTM.

    + Hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.

    + Tăng trưởng tín dụng.

2. Nhóm đề tài trong lĩnh vực doanh nghiệp:

    + Chính sách chia cổ tức của công ty niêm yết.

    + Cấu trúc vốn của công ty.

    + Quản trị vốn luân chuyển trong công ty.

    + Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp.

3. Nhóm đề tài trong lĩnh vực tài chính vi mô:

    + Khả năng tiếp cận tín dụng tín dụng chính thức.

    + Tín dụng phi chính thức.

    + Khả năng trả nợ vay đúng hạn.

    + Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay.

    + Xóa đói giảm nghèo

4. Nhóm đề tài trong lĩnh vực tài chính quốc tế:

    + Tỷ giá hối đoái.

    + Cán cân thanh toán.

    + Vấn đề luân chuyển vốn quốc tế.

    + Lạm phát và thất nghiệp.

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ ĐĂNG:

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

Tác giả/Đồng tác giả

1

Ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam

2016

Tạp chí Phát triển kinh tế

Trương Đông Lộc

Ngô Mỹ Trân

2

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên Đại học Cần Thơ

2015

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Vương Quốc Duy

Trương Thị Thúy Hằng

Nguyễn Hồng Diễm

Lê Long Hậu

Nguyễn Văn Thép

Ong Quốc Cường

3

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ chăn nuôi heo trên địa bàn quận Ô Môn, Cần Thơ

2015

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Vương Quốc Duy

Đặng Hoàng Trung

4

Mối quan hệ giữa biến động giá và lợi nhuận chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

2015

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Võ Quốc Anh

Võ Văn Dứt

5

Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá lóc đen và nhận thức của người nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long

2015

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Ngô Thị Minh Thúy

Trương Đông Lộc

6

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

2015

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

Trương Đông Lộc

Nguyễn Văn Thép

7

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

2015

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Trương Đông Lộc

Phạm Phát Tiến

8

Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

2015

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Võ Thị Ngọc Yến

Võ Văn Dứt

9

Quản trị công ty và hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

2015

Tạp chí Khoa học thương mại

Trương Đông Lộc

Trần Thị Kiều Trang

10

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ vốn vay ngân hàng để mua nhà của người dân ở thành phố Cần Thơ

2015

Tạp chí Khoa học đào tạo và Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Võ Văn Dứt

Võ Thị Ngọc Yến

11

Khoảng cách văn hóa quốc gia và khả năng thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia

2015

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

Trương Đông Lộc

Võ Văn Dứt

12

Mối quan hệ giữa thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn công ty: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

2015

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Nguyễn Thị Thu Vỹ

Võ Văn Dứt

13

Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

2014

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Nguyễn Văn Thép

14

Mô hình 3 nhân tố Fama – French: Các bằng chứng thực nghiệm từ Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

2014

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Trương Đông Lộc

Dương Thị Hoàng Trang

15

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi giá của cổ phiếu: Các bằng chứng từ Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

2014

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Trương Đông Lộc

16

Thay đổi giá xăng, dầu và phản ứng của các nhà đầu tư trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

2014

Tạp chí Khoa học đào tạo và Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Đoàn Tuyết Nhiễn

17

Các nhân tố tác động đến hiệu quả nuôi tôm càng xanh thương mại tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

2014

Tạp chí Phát triển kinh tế

Vương Quốc Duy

Phạm Thị Tuyết Mai

18

Dự báo lạm phát Việt Nam giai đoạn 8/2013 – 7/2014

2014

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Vương Quốc Duy

Huỳnh Hải Âu

19

Đánh giá nhu cầu của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đối với lớp kỹ năng giao tiếp

2014

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Vương Quốc Duy

20

Phân tích hiệu quả tài chính của các công ty lương thực ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

2013

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Trương Đông Lộc

Trần Văn Tâm

21

Ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách thuế thu nhập đến chi phí tuân thủ và số tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh ở tỉnh An Giang

2013

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

Trương Đông Lộc

Trần Hòa Bình

22

Hiệu ứng bầy đàn của các nhà đầu tư trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

2013

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Trần Thanh Bình

23

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

2013

Tạp chí Khoa học đào tạo và Ngân hàng

Trương Đông Lộc

24

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trên địa bàn tỉnh An Giang

2013

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Trần Ái Kết

Huỳnh Trung Thời

25

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng tiêu dùng ở Ngân hàng thương mại của Hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

2013

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Trần Ái Kết

Thái Thanh Thoảng

26

Vai trò tiếp cận tín dụng trong hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

2013

Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ

Vương Quốc Duy

27

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức và không chính thức ở Đồng bằng sông Cửu Long

2013

Tạp chí khoa học ĐH Cần Thơ

Phan Đình Khôi

28

Formal and Informal Rural Credit in the Mekong River Delta of Vietnam: Interaction and Accessibility

2013

Journal of Asian Economics

Phan Đình Khôi

Christopher Gan

Gilbert V. Nartea 

David Cohen

29

Impact of microcredit on rural households: An impact evaluation using panel data

2013

Faculty of Commerce Working Paper

Phan Đình Khôi

Christopher Gan 

Gilbert V. Nartea 

David Cohen

30

Determinants of Household Access to Formal Credit in the Rural Areas of the Mekong Delta, Vietnam

2012

African and Asian Studies

Vương Quốc Duy

31

Mối quan hệ giữa khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và chỉ số VN-Index

2012

Tạp chí Khoa học đào tạo và Ngân hàng

Trương Đông Lộc

32

Nghiên cứu hành vi gửi tiền tiết kiệm của người dân ở tỉnh Kiên Giang

2012

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Phạm Kế Anh

33

Sự thay đổi giá của các cổ phiếu sau niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

2012

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Bùi Đức Hoàn

34

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

2012

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Võ Hương Giang

35

Ảnh hưởng của việc chia tách cổ phiếu đến giá và thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2012

Tạp chí Khoa học đào tạo và Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Hoàng Thị Lâm Trúc

36

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất chiết khấu của các chứng chỉ quỹ niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

2012

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Phan Kiến Phúc

37

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định thuê tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở đồng bằng sông Cửu Long

2011

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Trần Trường Giang

38

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ

2011

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Nguyễn Thị Tuyết

39

Causality between VN-Index and HNX-Index

2011

Economic Development Review

Trương Đông Lộc

Cao Hồng Phúc

40

Mối quan hệ giữa HNX-Index và khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

2011

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Đặng Thị Thùy Dương

41

Thực trạng tham gia hụi của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang

2011

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

42

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang

2011

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Nguyễn Thanh Bình

43

Ảnh hưởng của tín dụng nhỏ đến thu nhập của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang

2011

Tạp chí Khoa học đào tạo và Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Đặng Thị Thảo Triều

44

Kiểm định mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

2011

Tạp chí Phát triển kinh tế

Trương Đông Lộc

Trần Thị Hạnh Phúc

45

Ảnh hưởng của cho vay trả góp ngày đến thu nhập của tiểu thương trên địa bàn thành phố Cần Thơ

2011

Tạp chí Khoa học đào tạo và Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Phan Hoàng Tiến

46

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

2011

Tạp chí Ngân hàng

Lê Long Hậu

Dương Quế Nhu

Vương Quốc Duy

Trần Thị Bạch Yến

47

Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng mua điện thoại di động nhãn hiệu Nokia của người tiêu dùng ở thành phố Cần Thơ

2010

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Trương Đông Lộc

Nguyễn Thanh Hải

48

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

2010

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Trần Bá Duy

49

Hiệu ứng ngày trong tuần về sự thay đổi giá của cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

2010

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

50

Quy luật thay đổi giá của cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

2010

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

51

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long

2010

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

Nguyễn Đức Trọng

52

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

2010

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Trương Đông Lộc

53

Các nhân tố ảnh hưởng lòng trung thành của khách hàng ở thành phố Cần Thơ đối với dịch vụ thông tin di động

2010

Tạp chí Phát triển kinh tế

Trương Đông Lộc

Sử Quang Thái

54

Quá trình phát triển của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: 10 năm nhìn lại

2010

Tạp chí Ngân hàng

Trương Đông Lộc

55

Mối quan hệ giữa sự thay đổi giá vàng và giá cổ phiếu ở Việt Nam

2009

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 

Trương Đông Lộc

Võ Thị Hồng Đoan

56

Mối quan hệ nhân quả giữa giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch

2009

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

57

The causal relation between stock price and trading volume: Evidence from the Ha Noi Stock Trading Center

2009

Economic Development Review

Trương Đông Lộc

58

Phân tích hiệu quả tài chính của các cơ sở chế biến tơ xơ dừa ở tỉnh Trà Vinh

2009

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Trương Đông Lộc

Trần Quốc Tuấn

59

Tín dụng nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp phát triển

2009

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

60

Thực trạng chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

2009

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

La Xuân Đào

61

Ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu đến hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2009

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

Trương Đông Lộc

62

Hiệu ứng tháng trong sự thay đổi giá của cổ phiếu trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2009

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Trương Đông Lộc

63

Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả ở mức độ yếu cho thị trường chứng khoán Việt Nam: Trường hợp Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

2008

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Trương Đông Lộc

64

Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2008

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Trương Đông Lộc

Võ Kiều Trang

65

An overview of the development of private enterprise economy in the Mekong Delta

2008

Centre for Development Studies

Phan Đình Khôi

Trương Đông Lộc

Võ Thành Danh

66

Tác động của cổ phần hoá đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

2006

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Trương Đông Lộc

Võ Văn Dứt

Lê Long Hậu

67

Các nhà đầu tư có phản ứng quá mức với các thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2006

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Trương Đông Lộc

68

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp

2004

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Trương Đông Lộc

Nguyễn Thị Diệu

Nguyễn Văn Ngân

69

Từ thuế thu nhập cá nhân ở Hà Lan, bàn về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

2003

Tạp chí nghiên cứu kinh tế

Trương Đông Lộc

Nguyễn Hữu Đặng

70

Thực trạng các khoản đóng góp tài chính từ hộ nông dân ở Cần Thơ và Sóc Trăng

2002

Tạp chí nghiên cứu kinh tế

Trương Đông Lộc

71

Tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước: Thực tế từ các nước có nền kinh tế chuyển đổi

2002

Tạp chí nghiên cứu kinh tế

Trương Đông Lộc

72

Thuế giá trị gia tăng - những thành công và tồn tại qua hai năm thực hiện

2001

Tạp chí nghiên cứu kinh tế

Bùi Văn Trịnh

Trương Đông Lộc

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2290897

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn