Các lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn

- Cấu trúc vốn; Giá trị doanh nghiệp; Chính sách tài trợ; Kiểm soát công ty; và Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;

- Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; Tương tác giữa thị trường tài chính và thị trường hàng hóa;

- Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế; Hệ thống tài chính quốc gia; Tài chính chuỗi giá trị;

- Bảo hiểm nông nghiệp và thị trường tín dụng nông thôn; Tương tác giữa thị trường tín dụng chính thức và phi chính thức; tín dụng vi mô và thu nhập;

- Nghiên cứu về công nghệ tài chính (Fintech);

- Chính sách thuế, tiết kiệm và tiêu dùng của người dân;

- Rủi ro tín dụng; Khả năng đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn theo Hiệp ước Basel II; Chính sách đổi mới hệ thống NHTM; Mô hình đánh giá năng lực tài chính của NHTM;

- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, quyết định đầu tư, tài chính cá nhân, thuế; và

- Đào tạo ngắn hạn: nghiệp vụ ngân hàng thương mại, đầu tư chứng khoán, quản lý dòng tiền, quản lý tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ, khai báo thuế.

 

Công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNz72_1X-6mkonQR_A1aXtupK6-9_JLWhw-GupIdehM/edit?usp=sharing)

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4612201

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn