Do buổi họp sinh hoạt đầu khóa lúc 13:30 ngày 01.10.2018 học viên không tham dự nên Trợ lý cao học – Nguyễn Ngọc Lam - không triển khai cụ thể được. Do đó, đề nghị các học viên chủ động tham khảo các quy định có liên quan (quy chế, chương trình đào tạo,…) và chú ý một số nội dung sau:

 

  1. Học kỳ I, 2018-2019:

- Thực hiện lập Kế hoạch học tập và Đăng ký học phần theo đúng thời gian. Học kỳ này học viên đăng ký theo các học phần Khoa ấn định (Xem kế hoạch mở học phần).

- Đăng ký học phần Triết cần tránh lịch dạy các học phần chuyên môn (Xem lịch).

- Do học viên không dự sinh hoạt nên Khoa đề xuất chỉ mở học Thứ 7, Chủ nhật.

 

  1. Các học kỳ tiếp theo:

- Học viên phải đăng ký theo lớp để đảm bảo sỉ số mở học phần.

- Tập trung đăng ký các học phần bắt buộc trước, các phần tự chọn học sau.

- Học viên liên hệ thêm với Cán bộ quản lý ngành – Pgs.Ts.Phạm Lê Thông

 

Xem các thông tin chi tiết:

1- Lập kế hoạch học tập...

2- Kế hoạch mở học phần...

3- Lịch học

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

912796

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn