BỘ MÔN KINH TẾ

ĐT: 0292.3734612

 

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN 

Họ

Tên

MSCB

Học vị

Chức danh

Chức vụ

Quan Minh

Nhựt

551

Tiến sĩ

Phó Giáo Sư

Trưởng Bộ môn

Trần Thy Linh

Giang

1152

Thạc sĩ

Giảng viên

Phó Trưởng Bộ môn

Nguyễn Tuấn

Kiệt

1779

Tiến sĩ

Phó Giáo Sư

Phó Trưởng Bộ môn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ

Nữ

Học vị

Chức danh

Địa chỉ liên hệ

1

Phạm Lan Anh

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Ngọc Đức

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Thy Linh Giang

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Kim Hà

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Tuấn Kiệt

 

Tiến sĩ

Phó Giáo Sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lê Bình Minh

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Võ Thị Ánh Nguyệt

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Quan Minh Nhựt

 

Tiến sĩ

Phó Giáo Sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Lê Khương Ninh

 

Tiến sĩ

Phó Giáo Sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Bùi Thị Kim Thanh

X

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Thị Đoan Trang

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Cao Minh Tuấn

 

Đại học

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Quách Dương Tử

 

Đại học

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Huỳnh Thị Kim Uyên

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Hứa Thanh Xuân

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4612214

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn