LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Họ Tên MSCB Học vị Chức danh Chức vụ

Nguyễn Hữu

Đặng

1047

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Trưởng Bộ môn

Trần Quốc

Dũng

558

Nghiên cứu sinh

Giảng viên chính

Phó Trưởng Bộ môn

Lê Phước

Hương

1539

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Phó Trưởng Bộ môn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ
 

TT

Họ

Nữ

Học vị

Chức danh

Địa chỉ liên hệ

1

Nguyễn Thuý An

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Quế Anh

X

Thạc sĩ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đàm Thị Phong Ba

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Hồ Hữu Phương Chi

X

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Hữu Đặng

 

Tiến sĩ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Diệu

X

Thạc sĩ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trần Khánh Dung

X

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Trần Quốc Dũng

 

Nghiên cứu sinh

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Đặng Thị Ánh Dương

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Bùi Diên Giàu

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trương Thị Thuý Hằng

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Đinh Thị Ngọc Hương

X

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Lê Phước Hương

X

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Lê Trần Phước Huy

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Hồ Hồng Liên

x

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Thị Hồng Liễu

X

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Phan Thị Ánh Nguyệt

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Tấn Tài

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nguyễn Hồng Thoa

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Lê Tín

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Hà Mỹ Trang

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Nguyễn Thu Nha Trang

X

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Lương Thị Cẩm Tú

X

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bộ môn Kế toán - Kiểm toán

Số lượt truy cập

4612188

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn