LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Họ

Tên

MSCB

Học vị

Chức danh

Chức vụ

Phạm Lê

Thông

1278

Tiến sĩ

Phó Giáo Sư

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Hữu

Tâm

1282

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Phó Trưởng Bộ môn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ tên

Nữ

Học vị

Chức danh

Địa chỉ email liên hệ

1

Khổng Tiến Dũng

 

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Vũ Thùy Dương

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đỗ Thị Hoài Giang

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phạm Quốc Hùng

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

5

Phạm Thị Nguyên

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Hữu Tâm

 

Tiến sĩ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phạm Lê Thông

 

Tiến sĩ

Phó Giáo Sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Thị Đan Xuân

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Huỳnh Nguyễn Vũ Lâm

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3597786

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn