LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Chức vụ Học vị Họ và tên Email
Trưởng Bộ môn Phó giáo sư, Tiến sỹ Phan Đình Khôi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó trưởng Bộ môn Thạc sỹ Thái Văn Đại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó trưởng Bộ môn Phó giáo sư, Tiến sỹ Lê Long Hậu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thư ký Trưởng Bộ môn Tiến sỹ Khưu Thị Phương Đông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


DANH SÁCH CÁN BỘ 
 

STT

Họ và tên

Học vị

Chức danh

Email

1

Phan Đình Khôi

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Long Hậu

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Thái Văn Đại

Thạc sỹ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thanh Bình

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Vương Quốc Duy

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Khưu Thị Phương Đông

Tiến sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Bùi Lê Thái Hạnh

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Trần Ái Kết

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Hồ Anh Khoa

Tiến sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trương Thị Bích Liên

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Mai Lê Trúc Liên

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Trương Đông Lộc

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Thị Lương

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Phạm Xuân Minh

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Đoàn Tuyết Nhiễn

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Trần Thị Hạnh Phúc

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Thị Kim Phượng

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Huỳnh Thị Tuyết Sương

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nguyễn Văn Thép

Tiến sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Nguyễn Xuân Thuận

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Phạm Phát Tiến

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Nguyễn Trung Tính

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Trần Bá Trí

Thạc sỹ,

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

Bùi Văn Trịnh

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Trần Việt Thanh Trúc

Thạc sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Đoàn Thị Cẩm Vân

Tiến sỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4612071

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn