TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

 Số:       /CV.2019/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày      tháng       năm 2019 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO

THỰC HÀNH MÔ PHỎNG NGÂN HÀNG (CORE BANKING)

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa đào tạo Thực hành mô phòng ngân hàng (core banking) như sau:

Đối tượng tham dự:

- Tất cả các đối tượng học viên có nhu cầu muốn nâng cao kiến thức chuyên môn về lĩnh vực ngân hàng để có thể làm việc tốt trong ngành Ngân hàng và các tổ chức Tài chính – Tín dụng.

- Sinh viên các ngành kinh tế có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng

Mục tiêu đào tạo:

          Sau khi học xong học phần này thì sinh viên sẽ đạt được:

          Kiến thức:

  • Vận dụng thực hành nghiệp vụ tiền gửi và giao dịch viên ngân hàng.
  • Vận dụng thực hành nghiệp vụ chuyên viên tín dụng ngân hàng.
  • Vận dụng thực hành nghiệp vụ chuyên viên thanh toán quốc tế tại ngân hàng.

Kỹ năng:

  • Thực hiện nghiệp vụ giao dịch viên ngân hàng, chuyên viên tín dụng và thành toán
  • Xử lý, lưu trữ, và truy xuất thông tin khách hàng.

 

Chương trình học:

Phân hệ Tiền gửi và giao dịch viên (2 buổi)

Phân hệ tín dụng

(2 buổi)

Phân hệ thanh toán quốc tế (2 buổi)

Thực hành

(2 buổi)

Mở mã số CIF
Mở tài khoản khách hàng
Nộp tiền vào tài khoản
Tiền gửi tiết kiệm
Nghiệp vụ chuyển tiền

Mở tài khoản vay
Mở hạn mức tín dụng
Nhập tài sản đảm bảo
Mở hợp đồng tín dụng
Nhập ngoại bảng

Chuyển tiền
Phương thức nhờ thu
Phương thức L/C

Ôn tập thực hành trên  quầy giao dịch mô phỏng ngân hàng

 

Thời gian học: 8 buổi

Buổi tối từ Thứ hai đến Thứ sáu (18h30 – 21h00) hoặc thứ bảy và chủ nhật (sáng – chiều)

Kết thúc khóa học: Học viên được cấp giấy chứng nhận có giá trị toàn quốc.

Khai giảng: Dự kiến khai giảng tuần 09/09/2019

Địa điểm học: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Học phí: 600.000 đồng/người

Đăng ký tại:  

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

  • Địa chỉ: Khoa Kinh tế, Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều, TPCT.
  • ĐT: 0292 3840 254 0939 874 870
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: http://ce.ctu.edu.vn/
  • Facebook: https://fb.com/CENTREC.CTU/

GIÁM ĐỐC

 

Một số hình ảnh về phòng mô phỏng nghiệp vụ tài chính - ngân hàng

 

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2649377

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn