TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số:    /CV.2018/TTTVKT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 22   tháng  03  năm 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO
THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa đào tạo Thực hành Nghiệp vụ Khai báo thuế như sau:

Đối tượng tham dự:

- Sinh viên chuyên ngành kế toán, nhân viên chưa biết kế toán thuế hoặc đã biết kế toán thuế nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế.

- Nhân viên đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp có mong muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình..

- Các đối tượng khác cần trang bị kiến thức về khai báo thuế để làm việc.

Mục tiêu đào tạo:

- Nắm rõ qui định về công tác quản lý thuế, kê khai thuế của doanh nghiệp.

- Hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực khai báo thuế cho doanh nghiệp.

- Có khả năng thực hiện công tác kê báo thuế cho doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của cơ quan thuế.

Chương trình học:

+ Tổng quan về thuế: thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất - nhập khẩu, thuế tài nguyên, …

+ Hướng dẫn đăng ký mã số thuế, hướng dẫn lập tờ khai, báo cáo thuế trên phần mềm Hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế.

+ Hướng dẫn kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế năm.

+ Hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet.

+ Hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế.

Thời gian học: 04 tuần, Các tối từ thứ 2 đến thứ 6 (tuần 2 đến 3 buổi) từ 18h30 – 21h00

Khai giảng: 09/04/2018

     * Hạn chót nhận đăng ký: ngày 06/04/2018

Địa điểm học: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Học phí: 800.000 đồng/người

Ưu đãi: Giảm 15% cho nhóm học viên đăng ký từ 5 người trở lên & đăng ký trước ngày khai giảng 01 tuần làm việc

Đăng ký tại:

  Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

  Địa chỉ: Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.

  ĐT: 0292 3840 254 - 0939 874 870

  Email/Facebook: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

  Website: http://ce.ctu.edu.vn/

                                                                 

GIÁM ĐỐC

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4586930

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn