TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số:    /CV.2018/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cần Thơ, ngày        tháng         năm 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC

BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG NHÀ NƯỚC

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa Bồi dưỡng và Cấp chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước như sau:

 1. Đối tượng:

Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính; Những  người đang làm công tác tài chính - kế toán tại các cơ quan Nhà nước thuộc các thành phần kinh tế khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

 1. Tiêu chuẩn:
 • Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.
 • Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên, hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 3 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.

Ghi chú: Thời gian công tác được tính dựa vào giấy xác nhận thâm niên công tác và bằng tốt nghiệp phải đủ tháng tính từ ngày cấp bằng đến thời điểm hiện tại.

 1. Chương trình học:

Theo chương trình của Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 199/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.

 1. Thời gian học: 3 tháng

- Học buổi sáng, chiều thứ bảy. chủ nhật

- Sáng: 07h30-11h00; -Chiều: 13h30-17h00

 1. Khai giảng: 19/05/2018

     * Hạn chót nhận đăng ký: ngày 17/05/2018

 1. Địa điểm học: Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ.
 2. Học phí: 2.500.000 đồng/người.
 3. Thủ tục đăng ký:

    1  Thủ tục:

  +  2 tấm ảnh 3 x 4.

  +  Giấy xác nhận thâm niên công tác tại cơ quan (theo mẫu).

  +  Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán.

     2  Liên hệ đăng ký:

  Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

  Địa chỉ:  Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT

  ĐT: 0292 3840 2540932 928 922        

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ce.ctu.edu.vn/                                                        

TT ĐÀO TẠO, NC VÀ TƯ VẤN KINH TẾ

                                                                                        GIÁM ĐỐC                                           

Nơi nhận:                                                                                             

 • Các đơn vị & cá nhân liên quan;
 • Lưu VT..        

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4756413

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn