TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số:       /CV.2018/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cần Thơ, ngày     tháng      năm 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại như sau:

Đối tượng tham dự:

- Tất cả các đối tượng học viên có nhu cầu muốn nâng cao kiến thức chuyên môn về lĩnh vực ngân hàng để có thể làm việc tốt trong ngành Ngân hàng và các tổ chức Tài chính – Tín dụng.

Mục tiêu đào tạo:

 

 

Chương trình học:

+ Nghiệp vụ Tiền gửi và Thanh toán

+ Nghiệp vụ tín dụng

+ Thanh toán quốc tế

+ Thẩm định tín dụng cá nhân

+ Phân tích Báo cáo tài chính

+ Thẩm định tín dụng doanh nghiệp

+ Quản trị Rủi ro ngân hàng

Thời gian học: 2 tháng,

* Buổi tối từ Thứ hai đến Thứ sáu, 18h30 – 21h00

Khai giảng: 21/05/2018       * Hạn chót nhận đăng ký: ngày 19/05/2018

Địa điểm học: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Học phí: 2.200.000 đồng/người

Đăng ký tại:    

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

Địa chỉ: Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.

ĐT: 0292 3840 2540932 928 922

Email: centrec@ctu.edu.vn

Website: http://ce.ctu.edu.vn/                                                                       

 

GIÁM ĐỐC

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4583857

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn