TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số:      /CV.2018/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cần Thơ, ngày      tháng     năm 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN

 

Nhằm phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức, viên chức ngạch kế toán viên phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ kế toán và đáp ứng điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) đào tạo lớp “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên” cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Khóa Bồi dưỡng ngạch kế toán viên (mã ngạch 06.031): Công chức, viên chức đang giữ ngạch kế toán viên hoặc các ứng viên đang muốn làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

  1. Nội dung chương trình học tập:

Chương trình Bồi dưỡng ngạch kế toán viên ban hành kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  1. Thời gian khai giảng (dự kiến): 19/05/2018.
  2. Địa điểm mở lớp: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
  3. Kinh phí: 4.500.000đ/ học viên (đã bao gồm tài liệu)

Nguồn kinh phí từ cơ quan cử học viên đi học đóng hoặc do học viên tự túc.

  1. Thời gian học: 2 tháng, học vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu hoặc học vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.
  2. Chứng chỉ:Cuối khóa, học viên đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cấp. (Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ xây dựng nội dung chương trình, tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ khóa “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên” cho công chức, viên chức đang giữ ngạch kế toán viên trong các đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập).
  3. Địa chỉ liên hệ đăng ký:

 Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

Địa chỉ: Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT. Điện thoại: 0292 3840 2540932 928 922

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ce.ctu.edu.vn/

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

  • Các đơn vị, cá nhân;
  • Lưu VT.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4583696

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn