TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số:     /CV.2018/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày         tháng        năm 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO

THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa đào tạo Thực hành kế toán Doanh nghiệp như sau:

Đối tượng tham dự:

Tất cả các đối tượng học viên có nhu cầu muốn nâng cao kiến thức chuyên môn về kế toán để làm việc tốt vị trí kế toán trong các doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

  • Trang bị cho học viên những kiến thức thực tế về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thông qua thực hành tổ chức bộ máy kế toán, xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán, tổ chức lưu trữ hồ sơ kế toán, (hướng dẫn theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC).
  • Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể ứng dụng chuyên môn của mình vào công tác kế toán toàn thời gian hoặc bán thời gian tại các Doanh nghiệp.
  • Đối với học viên là sinh viên có thể ứng dụng chuyên môn của mình vào công tác kế toán bán thời gian tại các Doanh nghiệp.

Chương trình học:

  • Khái quát kiến thức đại cương và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp;
  • Thực hành các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp, lập chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính;
  • Thực hành kế toán trên phần mềm Misa.

Thời gian học: 2,5 tháng,

Học buổi tối từ Thứ hai đến Thứ sáu, 18h30 – 21h00.

Khai giảng: 04/06/2018

Hạn chót nhận đăng ký: ngày 01/06/2018

Địa điểm học: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Học phí: 2.200.000 đồng/người

Đăng tại:    

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

Địa chỉ: Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.

ĐT: 0292 3840 2540932 928 922

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ce.ctu.edu.vn/

                                                                      

GIÁM ĐỐC

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4576335

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn