BAN CHẤP CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2017-2022

1

Lê Tấn Nghiêm

Chủ tịch

2

Phan Thị Ngọc Khuyên

Phó Chủ tịch

3

Phan Anh Tú

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ủy viên

5

Nguyễn Xuân Thuận

Ủy viên

6

Cao Minh Tuấn

Ủy viên

7

Đinh Thị Ngọc Hương

Ủy viên

 

TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2020

BM. Kế toán - Kiểm toán

1

Nguyễn Thị Hồng Liễu

Tổ trưởng

2

Lê Trần Phước Huy

Tổ phó

BM. Kinh tế

1

Quách Dương Tử

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Đoan Trang

Tổ phó

BM. Kinh doanh quốc tế

1

Trương Khánh Vĩnh Xuyên

Tổ trưởng

2

Nguyễn Kim Hạnh

Tổ phó

BM. Kinh tế nông nghiệp

1

Huỳnh Thị Đan Xuân

Tổ trưởng

BM. Kinh tế Tài nguyên Môi trường

1

Tống Yên Đan

Tổ trưởng

BM. Marketing

1

Huỳnh Nhựt Phương

Tổ trưởng

BM. Quản trị kinh doanh

1

Thạch Keo Sa Ráte

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Tổ phó

BM. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1

Hoàng Thị Hồng Lộc

Tổ trưởng

BM. Tài chính - Ngân hàng

1

Vương Quốc Duy

Tổ trưởng

2

Mai Lê Trúc Liên

Tổ phó

Văn phòng Khoa

1

Huỳnh Phú Tân

Tổ trưởng

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3914519

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn