BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Khương Ninh

Bí Thư

2

Võ Thành Danh

Phó Bí Thư

3

Lưu Thanh Đức Hải

Ủy Viên

4

Trương Đông Lộc

Ủy Viên

5

Phan Thị Ngọc Khuyên

Ủy Viên

6

Lê Long Hậu

Ủy Viên

7

Trần Quế Anh

Ủy Viên

CHI ỦY CÁC CHI BỘ

Chi bộ Kinh tế:

1

Quan Minh Nhựt

Bí Thư

2

Phan Anh Tú

Phó Bí Thư

3

Lê Kim Thanh

Chi ủy viên

Chi bộ Tài chính – Kế toán

1

Nguyễn Hữu Đặng

Bí Thư

2

Thái Văn Đại

Phó Bí Thư

3

Trần Quế Anh

Chi ủy viên

Chi bộ Quản trị

1

Huỳnh Trường Huy

Bí Thư

2

Nguyễn Phạm Thanh Nam

Phó Bí Thư

3

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Kinh tế

1

Nguyễn Thị Kim Hà

Bí Thư

2

Quách Đức Minh

Phó Bí Thư

3

Huỳnh Thị Cẩm Giang

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Quản trị

1

La Nguyễn Thùy Dung

Bí Thư

2

Huỳnh Thị Kim Ngân

Phó Bí Thư

3

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Kế toán

1

Trương Thị Thúy Hằng

Bí Thư

2

Đặng Thị Huyền Trang

Phó Bí Thư

3

Trần Thu Thảo

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Tài chính

1

Phạm Phát Tiến

Bí Thư

2

Lý Thị Thùy Linh

Phó Bí Thư

3

Nguyễn Thị Thùy Dương

Chi ủy viên

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2081314

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn