BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Đông Lộc

Bí Thư Đảng ủy

2

Lê Long Hậu

Phó Bí Thư Đảng ủy

3

Lê Khương Ninh

Đảng ủy Viên

4

Trần Quế Anh

Đảng ủy Viên

5

Nguyễn Hữu Đặng

Đảng ủy Viên

6

La Nguyễn Thùy Dung

Đảng ủy Viên

7

Phan Anh Tú

Đảng ủy Viên

CHI ỦY CÁC CHI BỘ - NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Chi bộ Kinh tế:

1

Quan Minh Nhựt

Bí thư Chi bộ

2

Phan Anh Tú

Phó Bí thư Chi bộ

3

Lê Kim Thanh

Chi ủy viên

Chi bộ Tài chính – Kế toán

1

Nguyễn Hữu Đặng

Bí thư Chi bộ

2

Lê Long Hậu

Phó Bí thư Chi bộ

3

Trần Khánh Dung

Chi ủy viên

Chi bộ Quản trị

1

Huỳnh Trường Huy

Bí thư Chi bộ

2

Lê Tấn Nghiêm

Phó Bí thư Chi bộ

3

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Kinh tế

1

Lê Thị Ngọc Vân

Bí thư Chi bộ

2

Huỳnh Thị Anh Thư

Phó Bí thư Chi bộ

3

Phan Đặng Anh Thư

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Quản trị

1

La Nguyễn Thùy Dung

Bí thư Chi bộ

2

Phan Nhật Nam

Phó Bí thư Chi bộ

3

Nguyễn Huỳnh Anh

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Kế toán

1

Trương Thị Thúy Hằng

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Thị Ngọc Hảo

Phó Bí thư Chi bộ

3

Trương Thùy Mị

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Tài chính

1

Nguyễn Xuân Thuận

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

Phó Bí thư Chi bộ

3

Nguyễn Huỳnh Như

Chi ủy viên

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4583693

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn