VĂN PHÒNG KHOA
ĐT: 0292.3838831LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 
 

Họ

Tên

MSCB

Học vị

Chức danh

Chức vụ

Nguyễn Ngọc

Lam

570

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Chánh văn phòng

Lê Kim

Thanh

1634

Đại học

Chuyên viên

Phó Chánh văn phòng

 

 

  1. CÁN BỘ VĂN PHÒNG KHOA

 

TT

Họ tên

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

1

Nguyễn Ngọc Lam

- Chánh Văn phòng

- Trợ lý sau đại học

- Thư ký tổng hợp

- Quản lý chung các mãng công việc của Văn phòng.

- Lập hồ sơ quản lý học viên.

- Lập kế hoạch, xếp lịch dạy, thi sau đại học.

- Lập kế hoạch bảo vệ đề cương, luận văn Cao học.

- Lập kế hoạch và thanh toán tiền mời giảng, tổ chức thi cao học.

- Nhập khối lượng giảng dạy sau đại học.

- Theo dõi công tác an toàn, an ninh, cảnh quang.

2

Lê Kim Thanh

- Phó Chánh văn phòng

- Trợ lý Đào tạo đại học chính quy, liên thông

- Lập kế hoạch, thi đại học chính quy (ĐHCQ).

- Xử lý mở nhóm học phần, đăng ký bổ sung ĐHCQ.

- Lập kế hoạch chuyên đề, luận văn ĐHCQ.

- Lập kế hoạch xét tốt nghiệp ĐHCQ, hồ sơ khen thưởng sinh viên xuất sắc

- Lập hồ sơ bảo lưu, thay thế các học phần ĐHCQ, bằng hai, liên thông.

- Lập kế hoạch và thanh toán tiền mời giảng, tổ chức thi ĐHCQ.

- Nhập khối lượng giảng dạy ĐHCQ.

- Quản lý nhập điểm ĐHCQ.

- Theo dõi nội dung hợp tác quốc tế.

- Tập hợp bản tin hàng tháng của Khoa.

- Phụ trách lễ tân.

3

Huỳnh Phú Tân

- Trợ lý Đào tạo đại học VLVH, từ xa

- Trợ lý Công tác sinh viên

- Lập kế hoạch, xếp lịch dạy đại học ngoài chính quy (ĐHNCQ).

- Bố trí phòng, tổ chức thi các lớp từ xa.

- Giao nhận bài thi ĐHNCQ.

- Lập kế hoạch chuyên đề, luận văn ĐHNCQ.

- Lập kế hoạch xét tốt nghiệp ĐHNCQ.

- Lập hồ sơ bảo lưu, thay thế các học phần ĐHNCQ.

- Lập kế hoạch và thanh toán tiền mời giảng, tổ chức thi.

- Nhập khối lượng giảng dạy ĐHNCQ.

- Quản lý nhập điểm ĐHNCQ.

- Nhận, phân loại, trình ký đơn của SV.

- Lập hồ sơ quản lý sinh viên.

- Lập hồ sơ điểm rèn luyện.

- Lập hồ sơ học bổng, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

- Quản lý bảng thông báo, tủ thư sinh viên.

4

Lê Thị Ngọc Vân

- Trợ lý công tác quản lý mạng và website

- Quản lý điểm.

- Quản lý phòng máy tính Khoa

- Xếp lịch dạy chính quy.

- Quản lý, giao nhận điểm ĐHCQ, ĐHNCQ.

- Quản lý, cập nhật và phát triển website của Khoa.

- Quản lý hệ thống mạng của Khoa.

- Quản lý và phụ trách kỹ thuật các phòng máy.

- In giấy chứng nhận và bản điểm đại học.

- Quản lý tài sản VPK.

- Nhập điểm VLVH lên hệ thống.

- Quản lỹ dữ liệu đào tạo.

5

Trương Thị Ánh Vân

- Thư ký Ban chủ nhiệm Khoa

- Công tác văn thư, thông tin liên lạc

- Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện công việc của Khoa.

- Soạn thảo công văn của BCN Khoa, Văn phòng.

- Nhận, phát hành công văn

- Lưu trữ công văn

- Phân loại, trình ký

- Quản lý mộc

- Viết báo cáo tuần, biên bản giao ban

- Đóng mộc sao lưu bằng, điểm

- Làm Giấy công lệnh, Giấy giới thiệu

- Dự trù văn phòng phẩm

- Quản lý kho

6

Trương Kim Cương

- Nhân viên phục vụ

- Đóng mở cửa phòng học theo lịch, cho mượn thiết bị giảng dạy khu Hành chính.

- Chăm sóc vệ sinh các phòng học, phòng họp, văn phòng khu Hành chính.

- Công tác hậu cần khi có khách.

- Chăm sóc nhà vệ sinh khu Hành chính.

7

Nguyễn Thị Kim Phượng

- Nhân viên Thư viện

- Lập kế hoạch tăng cường tài liệu.

- Tổ chức lưu trữ tài liệu sách, luận văn,…

- Tổ chức cho mượn, thu hồi tài liệu.

- Tiếp nhận đăng ký in và trả bảng điểm ĐH.

- Phát Chứng nhận tốt nghiệp, Bản sao bằng tốt nghiệp, Bảng điểm toàn khóa, Quyết định tốt nghiệp bậc ĐH.

  1. CÁC TRỢ LÝ KIÊM NHIỆM

 

TT

Họ tên

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Trần Thy Linh Giang

Trợ lý Tổ chức cán bộ

Kiêm nhiệm

2

Trương Thị Thúy Hằng

Trợ lý Tài chính

Kiêm nhiệm

3

Nguyễn Tuấn Kiệt

Trợ lý Nghiên cứu khoa học

Kiêm nhiệm

4

Võ Văn Dứt

Trợ lý Hợp tác quốc tế và quản lý dự án

Kiêm nhiệm

5

Nguyễn Hữu Tâm

Trợ lý Quản lý tài sản thiết bị

Kiêm nhiệm

6

Đoàn Thị Cẩm Vân

Trợ lý Đảm bảo chất lượng

Kiêm nhiệm

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

175587

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn