BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA KINH TẾ

NỬA CUỐI NHIỆM KỲ 2019- 2022

 (Theo QĐ 42-QĐ/ĐTN của Ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Cần Thơ)

STT

 Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Lê Tín

Bí thư

Cố vấn văn nghệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Khánh Dung

Phó Bí thư

Trưởng ban Học thuật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Võ Thị Thủy Tiên

Phó Bí thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Bùi Thị Như Huỳnh

UV. BTV

Trưởng ban Phong trào

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Hữu Minh

UV. BTV

Trưởng ban Đoàn vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Xuân Thuận

UV. BCH

Cố vấn thể thao

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thanh Sĩ

UV. BCH

Trưởng ban Thông tin và truyền thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Phạm Đỗ Ngọc Mỹ

UV. BCH

Trưởng ban Tổ chức sự kiện

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Ngọc Anh Thư

UV. BCH

Phó ban Học thuật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Thị Xuân Trang

UV. BCH

Phó ban Đoàn vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Tạ Kiến Tường

UV. BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Thái Thị Hồng Ánh

UV. BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Lê Trần Tiết Minh

UV. BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Ngô Trần Bảo Ngọc

UV. BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Thị Ngọc Thùy

UV. BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Huỳnh Minh Thư

UV. BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Như Ý

UV. BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2886954

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn