BỘ MÔN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 

     Bộ môn Tài chính - Ngân hàng được thành lập năm 1992 và là một trong 9 bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ. Bộ môn có hơn 20 giảng viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng nhu phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 

  

     Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng hướng tới mục tiêu rèn luyện người học những phẩm chất chính trị vững vàng và trách nhiệm đối với xã hội; và cung cấp những kiến thức nền tảng về kinh tế – xã hội và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đào tạo người học có năng lực tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và ở các tổ chức tài chính trung gian, các quỹ đầu tư tài chính, và các dự án đầu tư. Đồng thời, sinh viên và học viên còn được thực hành nghiệp vụ chuyên môn trên phần mềm Ngân hàng lõi (Corebanking) và được trang bị kỹ năng làm việc cần thiết giúp người học sẵn sàng thích ứng với môi trường tác nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình đạo tạo ngành Tài chính – Ngân hàng còn hướng tới mục tiêu rèn luyện cho người học năng lực tự học và tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức, và khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.  

     Các lĩnh vực làm việc sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng:

  • Chuyên viên ngân hàng làm việc ở các phòng kinh doanh, giao dịch, kiểm soát, kế toán, phòng thanh toán quốc tế;
  • Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính tại các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính trung gian và các công ty chứng khoán;
  • Nhân viên quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và công ty đa quốc gia;
  • Tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh để tạo lập doanh nghiệp cho bản thân;
  • Nghiên cứu viên và giảng viên làm việc tại các Viện nghiên cứu về kinh tế - xã hội, các Trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, và các đơn vị giảng dạy và nghiên cứu khác.

     Song song với hoạt động giảng dạy, Bộ môn Tài chính - Ngân hàng còn thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu, tư vấn doanh nghiệp và đào tạo ngắn hạn.

  • Các lĩnh vực nghiên cứu: khảo sát thị trường, hoạt động ngân hàng, thị trường chứng khoán và quyết định đầu tư, thị trường bảo hiểm, và các lĩnh vực liên quan đến tài chính phát triển.
  • Các hoạt động tư vấn: tài chính doanh nghiệp, quyết định đầu tư, tài chính cá nhân, thuế.
  • Các khóa đào tạo ngắn hạn: nghiệp vụ ngân hàng thương mại, đầu tư chứng khoán, quản lý dòng tiền, quản lý tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ, khai báo thuế.

     Lãnh đạo Bộ môn:

Trưởng Bộ môn: Tiến sĩ Phan Đình Khôi             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng Bộ môn: Thạc sĩ Thái Văn Đại          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng Bộ môn: Tiến sĩ Lê Long Hậu           Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư ký Bộ môn: Thạc sĩ Trần Thị Hạnh Phúc     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     Liên hệ:

Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ.

Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: +84 292 3734607

Fax:          +84 292 3839168 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2886890

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn