BỘ MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

1. GIỚI THIỆU

      Là một trong chín bộ môn thuộc Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ, Bộ môn Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành thực hiện đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành từ năm 2002 (Khóa 27). Với sứ mệnh đào tạo, cung cấp nhân lực ngành dịch vụ du lịch cho Vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở cập nhật thường xuyên kiến thức mang tính quốc tế và các kỹ năng thực hành mang tính địa phương nhằm mục đích trang bị đầy đủ cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, và nhận thức nghề nghiệp của ngành dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, Bộ môn cũng cung cấp các hoạt động tư vấn, huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong ngành dịch vụ du lịch.  

 2. TỔ CHỨC

      Bộ môn Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành có 10 giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 Phó giáo sư, 4 giảng viên đạt trình độ tiến sĩ, và 6 giảng viên trình độ thạc sĩ (với 3 giảng viên đang học nghiên cứu sinh).

 

PGs. Ts. GVCC. Huỳnh Trường Huy

Trưởng bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. GV. NCS. Nguyễn Tri Nam Khang

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. GV. NCS. Hoàng Thị Hồng Lộc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
 

ThS. GV. Dương Quế Nhu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. GV. Phạm Lê Hồng Nhung

Tổ trưởng Công đoàn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. GVC. NCS. Võ Hồng Phượng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PGs. Ts. GVCC. Nguyễn Phú Son

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. GVC. Hồ Lê Thu Trang

Phó Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. GV. Nguyễn Thị Tú Trinh

Thư ký Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. GV. Châu Phương Uyên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Các ngành Bộ môn phụ trách đào tạo

Đại học: Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành

4. Liên hệ

  • Bộ môn Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành
  • Khu II, Trường Đại học Cần Thơ
  • Đường 3-2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: (0292) 2827726
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Cô Phương Uyên_ Thư ký bộ môn)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4448509

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn