THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA

 

TT

Thông tin

Chức vụ

1

Pgs.Ts.Trương Đông Lộc 

Chủ tịch

2

Pgs.Ts.Võ Thành Danh

Thành viên

3

Pgs.Ts.Lê Khương Ninh

Thành viên

4

Pgs.Ts.Lưu Thanh Đức Hải

Thành viên

5

Pgs.Ts.Quan Minh Nhựt

Thành viên

6

Pgs.Ts.Lê Nguyễn Đoan Khôi

Thành viên

7

Pgs.Ts.Phạm Lê Thông

Thành viên

8

Pgs.Ts.Huỳnh Trường Huy

Thành viên

9

Ts.Nguyễn Hữu Đặng

Thành viên

10

Ts.Phan Đình Khôi

Thành viên

11

Ts.Lê Tấn Nghiêm

Thành viên

12

Ts.Lưu Tiến Thuận

Thành viên

13

Ts.Ngô Thị Thanh Trúc

Thành viên

14

Ts.Vương Quốc Duy

Thành viên

15

Ts.Phan Anh Tú

Thư ký

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4583630

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn