BỘ MÔN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

ĐT: 0292 3734615

 

 
GIỚI THIỆU CHUNG

     Được thành lập từ 1992, Bộ môn Kế - Tài - Ngân là một trong những Bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung, Bộ môn Kế - Tài – Ngân, Bộ môn Kế toán - Kiểm toán đã được chia tách ra và thành lập năm 2005. Hiện nay tổng số cán bộ của Bộ môn là 23 giảng viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết đảm nhiệm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy các học phần về ngành Kế toán và ngành Kiểm toán.

 

SỨ MỆNH

     Sứ mệnh của Bộ môn Kế toán – Kiểm toán là tạo dựng môi trường giáo dục hiện đại, cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng về kế toán và kiểm toán;  thực hiện giáo dục – đào tạo con người phát triển toàn diện về tri thức đạo đức, sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

 

TẦM NHÌN

     Định hướng đến 2025, Bộ môn Kế toán – Kiểm toán phấn đấu trở thành trung tâm chuyên đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán có chất lượng và uy tín hàng đầu trong khu vực cả nước, người học có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 1. HỆ CHÍNH QUY

      1.1 Địa điểm đào tạo

     Tại trường Đại học Cần Thơ: Khu II và khu Hòa An (Hậu Giang)

      1.2 Ngành đào tạo

 • Kế toán
 • Kiểm toán

      1.3 Chương trình đào tạo

 • Đại học chính quy (4 năm)
 • Cao đẳng liên thông Đại học (1,5 năm)
 • Đại học ngành hai
 • Đại học bằng hai
 1. HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

      2.1  Địa điểm đào tạo

 • Đào tạo tại Trường
 • Đào tạo tại các đơn vị liên kết:
 • Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
 • Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
 • Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
 • Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
 • Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
 • Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
 • Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

      2.2 Ngành đào tạo

 • Kế toán
 • Kiểm toán

      2.3 Chương trình đào tạo

 • Đại học Vừa học vừa làm (4 năm)
 • Cao đẳng liên thông Đại học (1,5 – 2 năm)
 • Trung cấp liên thông Đại học ( 2,5 – 3 năm)
 • Đại học bằng hai (2 – 2,5 năm)
 1. HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

      3.1 Địa điểm đào tạo

 • Đào tạo tại Trường
 • Đào tạo tại các đơn vị liên kết:
 • Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
 • Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
 • Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
 • Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
 • Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
 • Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
 • Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

      3.2 Ngành đào tạo

 • Kế toán
 • Kiểm toán

      3.3 Chương trình đào tạo

 • Đại học Từ xa (4 năm)
 • Cao đẳng liên thông Đại học (1,5 – 2 năm)
 • Trung cấp liên thông Đại học ( 2,5 – 3 năm)
 • Đại học bằng hai (2 – 2,5 năm)
 1. ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỆ CẤP CHỨNG CHỈ
 • Kế toán trưởng Doanh nghiệp
 • Kế toán trưởng Đơn vị Hành chính sự nghiệp
 1. ĐÀO TẠO THEO CHUYÊN ĐỀ
 • Thực hành kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (8 tuần)
 • Quản lý Tài chính và dòng tiền trong Doanh nghiệp (1 tuần)
 • Quản lý Tài chính trong các Đơn vị Hành chính sự nghiệp (6 buổi)
 • Kỹ năng lập Báo cáo Tài chính (6 buổi)
 • Kế toán căn bản (6 buổi)
 • Kiểm soát nội bộ (6 buổi)
 • Kiểm toán nội bộ (6 buổi)

 

HỌC PHẦN ĐẢM NHẬN

TT

Tên học phần

MSHP

1

Kế Toán Đại Cương

KT003

2

Kiểm Toán Đại Cương

KT009

3

Nguyên lý kế toán

KT106

4

Kế toán ngân sách

KT315

5

Kế toán quản trị 1

KT339

6

Kế toán quản trị 2

KT340

7

Kế toán tài chính 1

KT341

8

Kế toán tài chính 2

KT342

9

Kế toán quốc tế

KT343

10

Hệ thống thông tin kế toán 1

KT370

11

Hệ thống thông tin kế toán 2

KT371

12

Kế toán chi phí

KT372

13

Kế toán đơn vị HCSN

KT373

14

Kế toán ngân hàng

KT374

15

Kế toán và khai báo thuế

KT375

16

Kiểm toán 1

KT376

17

Kiểm toán 2

KT377

18

Kiểm toán nội bộ

KT378

19

Ứng dụng phần mềm kế toán

KT382

20

Tổ chức thực hiện công tác kế toán

KT383

21

Tổ chức thực hiện công tác kiểm toán

KT384

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bộ môn Kế toán - Kiểm toán

Số lượt truy cập

4583842

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn