BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA KINH TẾ

NỬA CUỐI NHIỆM KỲ 2019- 2022

(Giai đoạn 2021 - 2022)

 (Theo QĐ 151-QĐ/ĐTN ngày 05/10/2021 của Ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Cần Thơ)

 

TT Họ tên Chức vụ Email
1 Lê Tín Bí thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phạm Thị Nguyên Phó Bí thư - Trưởng ban học thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Huỳnh Chí Thảo Vy Phó Bí thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Huỳnh Minh Thư UVBTV - Trưởng ban phong trào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Lăng Ngọc Phương Trâm UVBTV - Trưởng ban đoàn vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trần Việt Thanh Trúc UVBCH - Cố vấn thể thao This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Như Ý UVBCH - Phó ban học thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Trần Hoàng Thi UVBCH - Phó ban phong trào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Lê Thị Tú Quyên UVBCH - Phó ban đoàn vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Nguyễn Ngọc Anh Kiệt UVBCH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Thái Thị Hồng Ánh UVBCH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Nguyễn Hoàng Yến Oanh UVBCH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Lưu Thị Ngọc Thi UVBCH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Phan Thị Chứa UVBCH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Trừ Ngọc Trân UVBCH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Lâm Phụng Kiều UVBCH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Lê Văn Tãi UVBCH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4449146

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn