Giới thiệu về trung tâm tư vấn:

Từ tháng 08/2011 Trung tâm có tư cách Pháp nhân. Nhân sự của Trung tâm  là 03 cán bộ của Khoa kiêm nhiệm công tác quản lý và điều hành trực tiếp các hoạt động của Trung tâm, bao gồm các chức danh sau: 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 01 Kế toán và 01 Thủ quỹ. Trung tâm tuyển  01 nhân sự để phụ trách công tác kế toán và các công việc khác của Trung tâm do Trung tâm tự trả lương.

Ngoài ra, Trung tâm còn có trên 100 cán bộ của Khoa có các chuyên môn sâu thuộc nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau sẽ cộng tác thường xuyên với Trung tâm theo đúng yêu cầu chuyên môn của từng công việc. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm như sau:
 


 

Chức năng nhiệm vụ

 

Vị trí, chức năng

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc khoa Kinh tế có chức năng đào tạo ngắn hạn, thực hiện các hoạt động nghiên cứu - chuyển giao khoa học, và tư vấn kinh tế cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của Phát luật và chịu sự quản lý, chỉ đạo của Trưởng khoa Kinh tế.

 

Nhiệm vụ

 

a) Tập huấn và đào tạo ngắn hạn

Trong lĩnh vực tập huấn và đào tạo ngắn hạn, Trung tâm quản lý và điều phối tất cả các hoạt động tập huấn và đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực kinh tế do Trung tâm tổ chức thường xuyên và thực hiện theo đặt hàng của các đối tác trong và ngoài nước.

 

b) Tư vấn

Trong lĩnh vực tư vấn, Trung tâm quản lý và điều phối tất cả các hoạt động tư vấn phát triển kinh tế và tư vấn chuyên môn cho cộng đồng doanh nghiệp theo đặt hàng của các đối tác trong và ngoài nước.

 

c) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ

Trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, Trung tâm quản lý và điều phối tất cả các hợp đồng nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật với các đối tác trong và ngoài nước, ngoại trừ các chương trình, đề án lớn, dài hạn và các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp thông qua cơ sở khoa học và công nghệ Trường, Bộ và địa phương.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

1372842

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn