BỘ MÔN MARKETING

ĐT: 0292.3734610

 

1.Quá trình phát triển

     Năm 2013, Bộ môn Marketing được thành lập từ việc chia tách Bộ môn Marketing– Du lịch Dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung của Khoa Kinh tế và trường Đại học Cần Thơ. Hiện nay tổng số cán bộ của Bộ môn là 08 giảng viên với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các học phần Marketing của Khoa. Bộ môn Marketing đã và đang nỗ lực phấn đấu nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo nhân lực ngành Marketing cho địa phương và vùng đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu là chất lượng và hiệu quả.

2.Chức năng nhiệm vụ

- Giảng dạy 17 học phần bao gồm Maketing căn bản; Nghiên cứu Marketing; Quản Trị Marketing; Marketing quốc tế; Chiêu thị và Truyền thông marketing; Quản trị bán hàng; Hành vi khách hàng; Quản trị thương hiệu; Marketing Thương mại và dịch vụ; Marketing nông nghiệp; Marketing công nghiệp; Marketing Ngân hàng; Quan hệ công chúng; Chiến lược marketing; Quảng cáo chuyên nghiệp; Marketing trực tiếp; và Thực hành xây dựng nhóm.

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

3.Đội ngũ cán bộ

     Bộ môn Marketing có 08 giảng viên cơ hữu; Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn có trình độ chuyên môn cao, kiến thức sâu rộng, nhiệt tình, tận tâm trong hoạt động giảng dạy và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

4.Định hướng phát triển

     Trong thời gian tới Bộ môn tiếp tục:

- Xây dựng và nâng cao đội ngũ giảng viên về chất lượng và trình độ chuyên môn.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào nghiên cứu khoa học

- Phấn đấu Chương trình Marketing đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2886905

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn