LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Họ

Tên

MSCB

Học hàm, học vị

Chức danh

Chức vụ

Huỳnh Trường

Huy

1471

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ môn

Hồ Lê Thu

Trang

1984

Tiến sĩ

Giảng viên

Phó Trưởng Bộ môn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ 

PGs. Ts. GVCC. Huỳnh Trường Huy

Trưởng bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. GV. NCS. Nguyễn Tri Nam Khang

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. GV. NCS. Hoàng Thị Hồng Lộc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
 

ThS. GV. Dương Quế Nhu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. GV. Phạm Lê Hồng Nhung

Tổ trưởng Công đoàn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. GVC. NCS. Võ Hồng Phượng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PGs. Ts. GVCC. Nguyễn Phú Son

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. GVC. Hồ Lê Thu Trang

Phó Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. GV. Nguyễn Thị Tú Trinh

Thư ký Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. GV. Châu Phương Uyên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LỊCH TRỰC BỘ MÔN

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Thầy Son

Cô Nhung (tuần 1 - 7)

Cô Trang Cô Uyên Cô Khang
Chiều Cô Phượng Cô Trinh  

 Cô Nhu

Cô Nhung (tuần 8 - 16)

Thầy Huy

(0939409555)

 

LIÊN HỆ BỘ MÔN

  • Bộ môn Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành
  • Khu II, Trường Đại học Cần Thơ
  • Đường 3-2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: (0292) 2827726
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Cô Tú Trinh_ Thư ký bộ môn)

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4586932

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn