LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Họ

Tên

MSCB

Học hàm, học vị

Chức danh

Chức vụ

Huỳnh Trường

Huy

1471

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ môn

Hồ Lê Thu

Trang

1984

Tiến sĩ

Giảng viên

Phó Trưởng Bộ môn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Nữ

Học hàm, học vị

Chức danh

Địa chỉ liên hệ

1

Dương Quế Nhu

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Châu Phương Uyên

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hồ Lê Thu Trang

X

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Hoàng Thị Hồng Lộc

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Huỳnh Trường Huy

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Phú Son

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thị Tú Trinh

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Tri Nam Khang

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Phạm Lê Hồng Nhung

X

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Võ Hồng Phượng

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LIÊN HỆ BỘ MÔN

Điện thoại: 0292 3872276

Thư ký: Cô Nguyễn Thị Tú Trinh. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2515410

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn