Chủ đề: "Đánh giá rủi ro sức khỏe trong hoạt động nông nghiệp: thực nghiệm lựa chọn tiếp cận việc sử dụng thuốc trừ sâu của nông dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long"
  • Người trình bày: Ts. Tống Yên Đan
  • Thời gian: 7g30 thứ 5 ngày 29/3/2018
  • Địa điểm: phòng Học Thuật 1 - Khoa KT

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4586960

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn