TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số:        /CV.2018/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cần Thơ, ngày          tháng       năm 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO

KẾ TOÁN CĂN BẢN

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa đào tạo Kế Toán Căn Bản như sau:

Đối tượng tham dự:

Những học viên chưa có kiến thức về kế toán.

Mục tiêu đào tạo:

           - Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về kế toán.

           - Hiểu và đọc được Báo cáo tài chính

Thời gian học: 40 tiết, Tối  từ thứ 2 đến thứ 6

Khai giảng: Dự kiến 16/04/2018 các khóa học khai giảng liên tục nối tiếp nhau.

Địa điểm học: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Học phí: 1.000.000 đồng/học viên

Đăng tại: Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

Địa chỉ: Khu II, ĐHCT, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.

ĐT: 0292 3840 254 - 0932928922

Email/Facebook: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         - Website: http://ce.ctu.edu.vn/

 

GIÁM ĐỐC

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4583838

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn