Seminar 1: "Kế toán đầu tư vào các công liên kết, liên doanh-quốc tế và Việt Nam"
  • Người trình bày: ThS. Phan Thị Ánh Nguyệt
  • Thời gian: 14g00 ngày 28/05/2019
  • Địa điểm: Phòng NCS-Khoa Kinh tế
 
 
Seminar 2: "Dự phòng-nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng: vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào thực tiễn" 
  • Người trình bày: ThS. Lê Phước Hương
  • Thời gian: 15g00 ngày 28/05/2019
  • Địa điểm: Phòng NCS-Khoa Kinh tế

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2515442

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn