Tên luận án: "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch biển đảo Phú Quốc"

  • Người báo cáo: NCS.Phan Văn Phùng (P1314010); Khóa: 2014 đợt 2
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian: 15g00 ngày 25/11/2020 (thứ Tư)
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3594835

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn