Tên luận án: "Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự minh bạch trách nhiệm xã hội, đặc điểm kiểm soát quản trị và hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam"

  • Người báo cáo: NCS.Lưu Thị Thái Tâm (P1316009); Khóa: 2016 đợt 2
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
  • Người hướng dẫn chính: Ts.Ngô Mỹ Trân, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Vũ Thị Hồng Nhung, Đại học RMIT
  • Thời gian: 16 giờ 00 ngày 09/03/2022 (thứ Tư)
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Chuyên đề (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4576256

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn