Họ tên NCS: Huỳnh Thị Đan Xuân - Mã số NCS: P0818002

Ngành: Kinh tế nông nghiệp Khóa: 2018 Đợt: 2

Tên Tiểu luận tổng quan: Tổng quan các phương pháp lượng giá lợi ích kinh tế của việc giảm chất thải rắn

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Huỳnh Việt Khải

Thời gian: 14g00 ngày 29/07/2020;   Phòng: Nghiên cứu sau đại học (K. Kinh tế)

Họ tên NCS: Đặng Thị Phượng - Mã số NCS: P0818001

Ngành: Kinh tế nông nghiệp Khóa: 2018 Đợt: 2

Tên Tiểu luận tổng quan: Tổng quan các phương pháp về ước lượng hiệu quả kỹ thuật và phân tích chuỗi giá trị

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Huỳnh Việt Khải

Thời gian: 15g00 ngày 29/07/2020;   Phòng: Nghiên cứu sau đại học (K. Kinh tế)

Họ tên NCS: Đặng Thị Phượng - Mã số NCS: P0818001

Ngành: Kinh tế nông nghiệp Khóa: 2018 Đợt: 2

Tên Chuyên đề 1: Thực trạng hoạt động khai thác thủy sản ven bờ ở Đồng bằng sông Cửu Long

Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Nguyễn Thanh Long

Thời gian: 15g00 ngày 30/07/2020;   Phòng: Nghiên cứu sau đại học (K. Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3727226

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn