Tên chuyên đề: "Tổng quan lý thuyết về truyền thông xã hội và quyết định quay lại của du khách"

  • Người báo cáo: NCS.Bùi Quang Bé; Mã số NCS: P1318003; Khóa: 2018 đợt 2
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
  • Người hướng dẫn chuyên đề: Pgs.Ts.Bùi Văn Trịnh
  • Thời gian: 15g00 ngày 10/8/2020 (thứ Hai)
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Học thuật 1 (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3727388

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn