Tên chuyên đề: "Thực trạng quản lý chất thải rắn của hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Người báo cáo: NCS.Huỳnh Thị Đan Xuân; Mã số NCS: P0818002; Khóa: 2018 đợt 2
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp.
  • Người hướng dẫn chuyên đề: Ts.Ngô Thị Thanh Trúc
  • Thời gian: 15g00 ngày 28/8/2020 (thứ Sáu)
  • Địa điểm báo cáo: Phòng Nghiên cứu sau đại học (Khoa Kinh tế)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3594974

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn