Tên đề tài luận án: "Phân tích hiệu quả kinh tế và môi trường của mô hình tôm thâm canh vùng chuyển đổi ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long"

  • Tác giả: NCS.Nguyễn Thùy Trang; Khóa: 2015 đợt 2Mã số NCS: P0815007
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 62620115
  • Người hướng dẫn chính: Ts.Huỳnh Việt Khải, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Trần Minh Hải, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT 2
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 03/10/2019 (thứ Năm)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, Lầu 2, Nhà Điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3733218

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn