Tên đề tài luận án: "Ảnh hưởng của quản trị quan hệ khách hàng và quản trị trải nghiệm khách hàng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ"

  • Tác giả: NCS.Lê Thị Thu Trang; Khóa: 2014 đợt 1Mã số NCS: P1314008
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102
  • Người hướng dẫn chính: Ts.Lưu Tiến Thuận, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Ts.Trần Thanh Liêm, Trường Cao đẳng Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 19/06/2020 (thứ Sáu)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, Lầu 2, Nhà Điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3733280

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn