Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu các mối liên kết và tiêu thụ theo chứng nhận chất lượng ngành hàng cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long"

  • Tác giả: NCS. Huỳnh Văn Hiền; Khóa: 2013 đợt 1Mã số NCS: P0813003
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 62620115
  • Người hướng dẫn chính: Pgs.Ts.Nguyễn Văn Sánh, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: Gs.Ts.Nguyễn Thanh Phương, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 00 ngày 29/12/2020 (thứ Ba)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Lầu 2, Nhà Điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Vui lòng nhấp chuột vào đây để xem thông tin về luận án tiến sĩ.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3733095

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn