Tên đề tài luận án: Phát triển kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu

  • Tác giả: NCS. Nguyễn Văn Tuấn; Khóa: 2011 đợt 2; Mã số NCS: 62091116
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 9620115
  • Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14 giờ 30 ngày 13 tháng 6 năm 2018 (thứ Tư)
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà Điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3691169

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn