TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

Số: 182 /KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc

 

Cần Thơ, ngày   6   tháng 8  năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v nhận giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

 học kỳ 1 năm học 2020-2021

 

     Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021, Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên có đăng ký thực tập nhận giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  • Thời gian nhận: Ngày 17/8/2020 và ngày 18/8/2020 (sáng 8g00-10g00, chiều 14g00- 16g00)
  • Địa điểm nhận: Ban cán sự liên hệ Văn Phòng Khoa lấy theo danh sách sinh viên đăng ký luận văn HK1 NH 2020-2021.
  • Trường hợp sinh viên học ngành 2, sinh viên khóa cũ liên hệ Văn Phòng Khoa nhận cá nhân theo thời gian trên.

     - Sinh viên không cần nộp lại giấy giới thiệu đã được cơ quan chấp nhận thực tập cho Khoa, sinh viên chỉ cung cấp tên đề tài và cơ quan thực tập theo thông báo của Khoa.

     Đề nghị các sinh viên có liên quan thực hiện theo tinh thần thông báo trên.

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

 

                  

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2649694

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn