TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 


Cần Thơ, ngày  12   tháng  01  năm 2021

 THÔNG BÁO

V/v nhập tên đề tài và cơ quan thực tập tốt nghiệp

học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

     Để chuẩn bị công tác thực tập tốt nghiệp của các sinh viên thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2020-2021.  Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả các sinh viên có liên quan một số nội dung, cụ thể như sau:

- Các em sinh viên đi thực tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 nhập tên đề tài và cơ quan thực tập vào đường link đến 25/01/2021 để Khoa tổng hợp và phân công giáo viên hướng dẫn.

- Link thực hiện nhập tên đề tài và cơ quan thực tập...

- MSSV:

- Lớp:

- Họ tên sinh viên:

- Mã  luận văn đăng ký: KT399, KT401….

- Tên đề tài:

- Tên cơ quan:

* Lưu ý: Sinh viên chỉ được nhập 1 lần, nếu có điều chỉnh liên hệ Khoa điều chỉnh theo kế hoạch thực tập.

Lưu ý:

- Các em sinh viên nhập theo hình thức sau: font: Times New Roman; cở chữ: size 13.

- Đề nghị sinh viên các lớp có liên quan thực hiện theo tinh thần thông báo trên, trường hợp sinh viên có đăng ký luận văn học kỳ 2 năm học 2020-2021 nhưng không nhập tên đề tài và cơ quan thực tập Khoa sẽ không phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp.

 

P.TRƯỞNG KHOA  

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3683287

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn