- Xem file chi tiết đính kèm...

Sinh viên vui lòng thực hiện theo lưu ý này: đơn nộp Cố vấn học tập phải được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa và có đầy đủ các thông tin.

Với trường hợp chỉ còn mỗi anh văn, tin học để tiến hành đăng ký xét tốt nghiệp sinh viên nộp Văn phòng Khoa (cô Ngọc Vân). Hồ sơ gồm:

Các đơn trong thông báo hướng dẫn + In kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản cá nhân (kết quả sẽ thể hiện còn mỗi anh văn, tin học)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3914384

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn